Karlstads kommunala gymnasieskolor

Du som går på gymnasiet kan ansöka om busskort

En gul Värmlandsbuss och en orange stadsbuss i centrala Karlstad

Gymnasieelever som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel kan få busskort som gäller alla skoldagar under terminen. Du är berättigad till busskort till och med vårterminen året du fyller 20 år. 

Du ska vara folkbokförd i Karlstads kommun och bosatt utanför den gräns som gäller för respektive gymnasieskola. Länkarna här nedanför leder till kartor som visar gränserna för respektive skola.

Gränser för kommunala gymnasieskolor

Karta med gräns för Nobelgymnasiet.
Karta med gräns för Sundsta-Älvkullegymnasiet.
Karta med gräns för Tingvallagymnasiet.

Gränser för fristående gymnasieskolor

Karta med gräns för NTI-gymnasiet, Fria läroverken, Karlstads Praktiska Gymnasium.
Karta med gräns för Klara gymnasium.
Karta med gräns för Thorén Business School.

Ansök om busskort

Du kan ansöka om digitalt busskort eller plastkort.

Digitalt busskort

När du ansökt om digitalt busskort kommer du att få ett sms när din biljett är klar att laddas ned. I ditt sms finns en länk där du kan ladda ned Värmlandstrafiks app till din mobil. Det är till appen som biljetten kommer att skickas. Ansökan om digitalt busskort öppnar den 3 augusti.

Här ansöker du om busskort via e-tjänster.

Film om digitalt busskort

Här nedan finns en film som visar hur du gör för att få ditt digitala busskort i mobilappen. Om du hellre vill läsa instruktionerna finns det guide för det. 

Guide för att skapa Mitt konto i Värmlandstrafiks mobilapp

Guide som visar hur du laddar ner ditt digitala busskort till Värmlandstrafiks mobilapp

Plastkort

Om du har beställt ett plastkort hämtar du ut det på Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26 i Karlstad. Öppettider är klockan 08.00 -17.00.

Du kan hämta ut det följande vardag efter att vi mottagit din ansökan. Ta med giltig legitimation.

Reseersättning i särskilda fall

Saknas det möjlighet till kollektivtrafik mellan din bostad och din skola, och den närmaste hållplatsen för kollektivtrafik är längre bort än sex kilometer, kan du få ersättning.

Delad vårdnad/växelvis boende 

Om du har växelvis boende har du rätt till busskort endast från den adress i Karlstads kommun där du är folkbokförd.

Stulet eller borttappat kort

Om du som bor i Karlstad tappar bort ditt kort eller om det blir stulet ska du ta kontakt med Kontaktcenter. Har du en annan hemkommun tar du kontakt med den kommunen för att få ditt kort spärrat, och för att beställa ett nytt kort.

Elevens ansvar

Vid resa är du som elev skyldig att uppvisa giltigt färdbevis. Det innebär att biljetten ska vara fullt läsbar på mobilens skärm. Om du avbryter studierna, flyttar eller blir inackorderad ska busskortet inaktiveras genom att ta kontakt med Kontaktcenter eller via e-tjänsten ”Avanmälan eller byte av busskort". 

Här inaktiverar du ditt busskort med e-tjänsten Avanmälan eller byte av busskort.

Byta från plastkort till digitalt

Vill du byta från plastkort till digitalt busskort kan du göra det via e-tjänsten. Byte mellan plastkort och digitalt busskort kan göras max en gång per läsår.

Här anmäler du att du vill byta till digitalt busskort

Lämna korrekta uppgifter

Om du har lämnat felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig.

Kontakt

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta Kontaktcenter.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vårt uppdrag. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Uppdaterad den