Karlstads kommunala gymnasieskolor

Färdtjänst

För att du ska få månadskort för färdtjänst måste du vara beviljad färdtjänst och ha minst sex kilometer mellan skolan och hemmet.

Läs mer om färdtjänst på Karlstadsbuss webbplats.

Uppdaterad den