Karlstads gymnasieskolor

Du som går på gymnasiet kan ansöka om gymnasiekort

En gul Värmlandsbuss och en orange stadsbuss i centrala Karlstad

Gymnasieelever som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel kan få gymnasiekort för buss och tåg som gäller alla skoldagar under terminen. Du är berättigad till gymnasiekort till och med vårterminen året du fyller 20 år. 

Du ska vara folkbokförd i Karlstads kommun och bosatt utanför den gräns som gäller för respektive gymnasieskola. Länkarna här nedanför leder till kartor som visar gränserna för respektive skola.

Du behöver göra en ansökan om gymnasiekort varje år men bara en gång om året. Ansökan för gymnasiekort öppnar den 9 augusti. Gymnasiekortet gäller från och med den 16 augusti.

Gränser för kommunala gymnasieskolor

Karta med gräns för Nobelgymnasiet.

Karta med gräns för Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Karta med gräns för Tingvallagymnasiet.

Gränser för fristående gymnasieskolor

Karta med gräns för NTI-gymnasiet, Fria läroverken, Karlstads Praktiska Gymnasium.

Karta med gräns för Klara gymnasium.

Karta med gräns för Thorén Business School.

Karta med gräns för Realgymnasiet

Karlstads Globala gymnasium

Ansök om gymnasiekort

Gymnasiekortet omfattar olika resvägar

Beroende på var du bor gäller gymnasiekortet på olika sträckor.

På Värmlandstrafiks webbplats kan du läsa om vad som gäller för just ditt gymnasiekort.

Reseersättning i särskilda fall

Saknas det möjlighet till kollektivtrafik mellan din bostad och din skola, och den närmaste hållplatsen för kollektivtrafik är längre bort än sex kilometer, kan du få ersättning.

Delad vårdnad/växelvis boende 

Om du har växelvis boende har du rätt till busskort endast från den adress i Karlstads kommun där du är folkbokförd.

Stulet eller borttappat gymnasiekort

Om du som bor i Karlstad tappar bort ditt gymnasiekort eller om det blir stulet ska du ta kontakt med Kontaktcenter. Har du en annan hemkommun tar du kontakt med den kommunen för att få ditt kort spärrat, och för att beställa ett nytt kort.

Elevens ansvar

Vid resa är du som elev skyldig att uppvisa giltigt färdbevis. Det innebär att biljetten ska vara fullt läsbar på mobilens skärm. Om du avbryter studierna, flyttar eller blir inackorderad ska gymnasiekortet inaktiveras genom att ta kontakt med Kontaktcenter eller via e-tjänsten ”Avanmälan eller byte av gymnasiekortet". 

Här inaktiverar du ditt gymnasiekort med e-tjänsten Avanmälan eller byte av busskort.

Byta från plastkort till digitalt

Vill du byta från plastkort till digitalt gymnasiekort kan du göra det via e-tjänsten. Byte mellan plastkort och digitalt gymnasiekort kan göras max en gång per läsår.

Här anmäler du att du vill byta till digitalt gymnasiekort

Lämna korrekta uppgifter

Om du har lämnat felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig.

Kontakt

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta Kontaktcenter.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vårt uppdrag. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Uppdaterad den