Gymnasieskola

Stipendier

Fem ungdomar sitter i en grönskande park och umgås

Här kan du se vilka stipendier du kan söka genom Karlstads kommunala gymnasieskolor. 

Sökbara stipendier våren 2022

Vårterminen 2022 kan du ansöka om stipendier från Ingeborg och Henric Bäckströms fond. Ansökan öppnar den 18 april. Sista ansökningsdag är 22 maj.

Här kan du läsa mer om stipendiet och vilka kriterierna är för att söka.

Olika regler för stipendier

Varje stipendiefond har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Ibland visar bestämmelserna vilken utbildning som stipendiet gäller. Andra gånger att stipendiaten måste komma från en särskild plats eller uppfylla andra krav som donatorn har bestämt.

Annonsering av stipendier

När det finns stipendier att söka annonseras de alltid här på hemsidan och ibland även i NWT och VF.

Allmänna ansökningar om stipendier eller ansökningar som kommer till kommunen vid fel tidpunkt skickas tillbaka till den sökande.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är intresseavvägning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Uppdaterad den