Gymnasieskola

College-certifiering

Våra gymnasieskolor har som bevis på hög kvalitet på utbildningarna college-certifierats av näringslivet inom olika områden. Det innebär ett samarbete mellan vissa utvalda program och representanter för näringslivet inom den bransch som programmet utbildar. 

Fördelar med college-samarbeten

  • Chanserna att få jobb efter studierna ökar eftersom kursen anpassas efter näringslivets behov.
  • Du får förbättrade praktikmöjligheter tack vare goda kontakter med branschen.
  • Du får möjlighet att skaffa kontakter i branschen under din studietid.
  • Det främjar entreprenörskap och hjälper dig att hitta en anställning efter studietiden.

Att vara ett certifierat college innebär bland annat att skolan har ett bra samarbete med det lokala näringslivet och att det finns bra lokaler och utrustning.

Våra college-certifierade utbildningar

Karlstads kommunala gymnasieskolor har tre college-certifieringar: Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege samt ETG college-certifiering.

Teknikcollege

Teknikprogrammet

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet

ETG College-certifiering

El- och energi-programmet

Läs mer om de olika college-typerna

Läs mer om Teknikcollege här

Läs mer om Vård- och omsorgscollege här

Läs mer om ETG college-certifiering här

Uppdaterad den