Gymnasieskola

Datorer och IT i gymnasieskolan

På gymnasieskolorna används datorer och digitala verktyg i skolarbetet. Bärbara datorer gör din skolgång både enklare och mer effektiv. Vi har trådlös åtkomst till internet i alla våra skolor.

Bärbar dator till alla ettor

Du som börjar årskurs ett på någon av de kommunala gymnasieskolorna kommer att få tillgång till en egen bärbar dator. Det gör att undervisningen blir mycket mer flexibel. Datorn blir ett värdefullt arbetsredskap för dig, samtidigt som den gör dig bättre förberedd för att komma ut i arbetslivet.

Egen inloggning till skolans nätverk och elevportalen

Du kommer att få en egen inloggning till skolans nätverk och till elevportalen. I den gemensamma elevportalen finns flera av de viktiga system och verktyg som du behöver under din studietid.

Här når du elevportalen. 

Office 365 och Teams

Du får också ett konto i Office 365 där du kan skapa, spara och dela dina dokument. Du får även tillgång till alla program i Officepaketet.

I Office 365 ingår programmet Teams som vi använder vid videomöten (till exempel vid distansundervisning) eller om du vill chatta eller videochatta med andra elever eller dina lärare.

Itslearning

I det dagliga arbetet använder vi lärplattformen Itslearning. Där publicderar skolan information om kurser, planeringar, självstudier och inlämningsuppgifter. Det är också där du har kommunikation med dina lärare. 

Du når Itslearning genom att logga in i elevportalen.

Stöd och hjälp

För att komma igång med datoranvändningen får du en introduktion till skolans IT-miljö. På skolorna finns utbildade IT-pedagoger som ser till att både personal och elever får den stöttning som behövs. Skulle du behöva hjälp kan du alltid kontakta skolans IT-support.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Uppdaterad den