Gymnasieskola

Datorer och IT

Att använda datorer och digitala verktyg i skolarbetet är givet i en modern gymnasieskola. Bärbara datorer gör din skolgång både enklare och mer effektiv. Vi har trådlös åtkomst till internet i alla våra skolor.

Bärbar dator till alla ettor

Du som börjar ettan på någon av de kommunala gymnasieskolorna kommer att få tillgång till en egen, bärbar dator. Det gör att undervisningen blir mycket mer flexibel. Datorn blir ett värdefullt arbetsredskap för dig, samtidigt som den gör dig bättre förberedd för att komma ut i arbetslivet.

Alla får egen inloggning

Du kommer att få en egen inloggning till skolans nätverk och till elevportalen, https://elev.karlstad.se 

Du får också ett konto i Office 365 där du kan spara dina pågående arbeten. Du får även tillgång till alla program i Officepaketet. Läs mer om Office 365 här. 

It's learning

I det dagliga arbetet använder vi lärplattformen It's learning. Den används bland annat för att lägga ut information om kurser, planeringar, självstudier och inlämningsuppgifter. Det är också där du har kommunikation med dina lärare. Du når It's learning genom att logga in i elevportalen på följande adress: https://elev.karlstad.se

Stöd och hjälp

För att komma igång med datoranvändningen får du en introduktion till skolans IT-miljö. På skolorna finns utbildade IT-pedagoger som ser till att både personal och elever får den stöttning som behövs. 
Skulle du behöva hjälp kan du alltid kontakta skolans IT-support.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den