Gymnasieskola

Elevhälsan

På alla våra kommunala gymnasieskolor finns det en elevhälsa. Elevhälsan arbetar för att alla elever får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Elevhälsans mål är att göra skolan tillgänglig för alla. 

Om du behöver hjälp

Alla ungdomar kan behöva hjälp ibland. Om du som elev behöver hjälp kan du prata med en lärare eller med någon i elevhälsoteamet.

Elevhälsoteamet

Hälsa och lärande

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och följer elevernas hälsa, lärande och utveckling. Rektor leder elevhälsoarbetet på skolan.

Elevhälsoteamet har inte ansvar för behandlande insatser som till exempel samtalsbehandling eller medicinering. Däremot samverkar vi med andra verksamheter utifrån elevens och vårdnadshavares behov och önskemål.

Allas lika värde

Alla som arbetar inom elevhälsoteamet ska ha ett respektfullt bemötande och bidra till en miljö där alla känner sig välkomna och inkluderade. Det innebär inte att möta alla lika. Vår ambition är att bemöta alla utifrån var och ens förutsättningar. Vi arbetar för allas lika värde. Arbetet utgår från skollagen och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Elevhälsan är en HBTQ-certifierad verksamhet vilket innebär att vi har goda kunskaper i HBTQ-frågor. HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuell, bisexuella, transpersoner och queer. Mer information om HBTQ finns på rfsl.se.

Samverkan utanför skolan

I vissa situationer kan andras hjälp också behövas. Därför samarbetar vi till exempel med socialtjänst, landsting, Första Linjen, polis, frivilligorganisationer och brottsofferjour. Vi kommer dock inte att kontakta någon av dem utan att du vet om det.

Elevhälsoplan

Elevhälsoplanen gäller för elevhälsoarbetet i alla skolor inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Här kan du läsa Elevhälsoplanen.

Riktlinje mot hedersrelaterat våld och förtryck

Här hittar du riktlinjen mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Informationsfolder

Elevhälsans informationsfolder på svenska

Elevhälsans informationsfolder på engelska

Elevhälsans informationsfolder på arabiska

Elevhälsans informationsfolder på dari

Elevhälsans informationsfolder på somaliska

Kontakt

Sekretess och information om personuppgifter

Uppdaterad den