Gymnasieskola

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Karlstads kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring som gäller från och med 2022-01-01. Det innebär att elever i kommunens gymnasie- och gymnasiesärskola är försäkrade dygnet runt. Elever i kommunens vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid.

Skadeanmälan

Om en elev skadar sig görs skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget av vårdnadshavare eller elev. Den skadade personen ska uppsöka läkare eller tandläkare för att få vård och för att dokumentera skadan. Kom ihåg att spara kvitton.

Anmälan av skador som inträffat från och med 2022-01-01 görs till Protector försäkring via deras webbsida www.protectorforsakring.se.

Till skadeanmälan på protectorforsakring.se

Försäkringsnummer Protector försäkring

I samband med din skadeanmälan uppger du 2695732-1.2 som försäkringsnummer.

I försäkringsbeskedet för år 2022 finns beskrivet vilka som omfattas av försäkringen och vilka skador det går att få ersättning för.

Kontakt

Vid frågor om försäkringen, kontakta Protector försäkring.

Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Försäkring under praktikperiod

Elever som går ett yrkesprogram på gymnasiet med minst 15 veckors praktik omfattas av Kammarkollegiets olycksfallsförsäkring under praktiken.

Läs mer om ersättningen på Kammarkollegiets webbplats.

 

Skadeanmälan för tidigare skador fram till och med 2021-12-31

Anmälan av skador som inträffat till och med 2021-12-31 görs till kommunens tidigare försäkringsgivare Länsförsäkringar Värmland.

Försäkringsnummer Länsförsäkringar Värmland

437635

Kontakt

Vid skadeanmälan och frågor om försäkringen, kontakta Länsförsäkringar Värmland.

Telefon: 054-775 15 00

E-post: personskada@LFvarmland.se

Postadress: Länsförsäkringar Värmland, Box 367, 651 09 Karlstad

Uppdaterad den