Gymnasieskola

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Karlstads kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar. Det innebär att elever i kommunal gymnasie- och gymnasiesärskola är försäkrade. För elever i vuxenutbildning gäller försäkringen under verksamhetstid.

Länsförsäkringar har hand om olycksfallsförsäkringen för elever som går i Karlstads kommunala gymnasieskolor.

Skadeanmälan

Om man skadar sig ska man uppsöka läkare eller tandläkare för att få vård och för att dokumentera skadan. Kom ihåg att spara kvitton.

Skadeanmälan görs direkt till Länsförsäkringar av vårdnadshavare/elev. 

Telefon: 054-775 15 00
Mejladress: personskada@LFvarmland.se
Postadress: Länsförsäkringar Värmland, Box 367, 651 09 Karlstad

Försäkringsnumret är 437635.

Försäkring under praktikperiod

Elever som är ute på praktik i mer än 15 veckor kan få ersättning genom Kammarkollegiet.

Läs mer om ersättningen på Kammarkollegiets hemsida.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den