Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola Programmet för hotell, restaurang och bageri

Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning och vänder sig till dig som har en utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan innehåller fem nationella program och de individuella programmen. Om du inte kan följa utbildningen på ett nationellt program erbjuds du att söka de individuella programmen. Du kan kombinera ämnen och ämnesområden från både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan under din utbildning.

Uppdaterad den