Idrottsgymnasiet

NIU Fotboll

På NIU Fotboll är du i centrum. Dina val och din kämparanda ligger till grund för din idrottskarriär. Vill du utvecklas både som individ, spelare och idrottare, är det här ett bra val för dig.

Vad krävs av dig?

Utbildningen lägger grunden för en fortsatt idrottskarriär och den vägen går genom medvetna val. Valen måste vara dina personliga och det måste vara du som brinner för att skapa dig en idrottskarriär. Tränare, föräldrar och dina träningskamrater kan vara stödfunktioner och vägledare men du måste själv gå vägen och göra jobbet för att du själv önskar det.

Målet med utbildningen

Målet med utbildningen är att du ska:

  • Utvecklas som spelare genom fler utbildningstillfällen och främst sträva efter att utveckla individuella färdigheter i teknik och spelförståelse.
  • Utvecklas i ett helhetsperspektiv som individ, spelare och idrottare genom ökad kunskap om fotbollensteknik, spelförståelse, psykologi och ledarskap.
  • Utveckla sin kunskap i att planera och utvärdera sin träning.
  • Utveckla en medvetenhet om att långsiktig träning är en förutsättning för färdighetsutveckling.
  • Utveckla en livsstil som gagnar den egna idrottskarriären och vara en god förebild som idrottare.

Uppdaterad den