Idrottsgymnasiet

Bra att veta om Friidrottsgymnasiet i Karlstad

Mellanmål och matlådor

Du som läser vid Riksidrottsgymnasiet och NIU-utbildningar får mellanmål på din skola. I de fall detta inte går att ordna finns möjlighet att hämta ett mellanmålspaket i matsalen i samband med lunch. Matlådor går att köpa till självkostnadspris på Sundstagymnasiets skolmatsal. 

Boende

Idrottsgymnasiet har inga egna studentboenden men vi hjälper till att förmedla kontakt till hyresvärdar. Studenten/vårdnadshavaren ansvarar för eventuella avtal med hyresvärd. 

Länk till lista över bostadsbolag och fastighetsägare i Karlstads kommun.

Träningsläger

Friidrottsgymnasiet subventionerar vanligtvis ett träningsläger per läsår men deltagandet är frivilligt. Senaste åren har träningslägret varit förlagt på Algarvekusten i Portugal. 

Transporter

För att säkra transporter i samband med schemalagd träning eller aktivitet har du rätt till busskort vid behov.

Sociala medier

Du kan hitta Idrottsgymnasiet på deras egna Facebooksida samt på Instagram.

Medicinsk hjälp

För dig som läser vid Riksidrottsgymnasiet finns avtal med Idrottshälsan samt sjukgymnaster på KMTI. Kostnaden för basaktiviteten täcks av RF-bidraget. För dig som läser någon av våra NUI-utbildningar är det medicinska stödet kopplat till de nätverk respektive klubb och riksidrottsgymnasiet har, så att eventuella skador kommer under snabb och kunnig behandling.

Om du läser på en NIU-utbildning står du själv för kostnaden, eventuellt med stöd från respektive klubb. Riksidrottsgymnasiets roll är att förmedla snabb hjälp.

Uppdaterad den