Gymnasieskola

Kvalitet och utveckling

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör årligen en samlad kvalitetsuppföljning för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Dokumentationen innehåller en bedömning av hur väl målen har uppnåtts och vilka åtgärder som gjorts. Dokumentationen är grunden i vårt kvalitetsarbete.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Kvalitetsuppföljning 2014

Kvalitetsuppföljning 2015

Kvalitetsuppföljning 2016

Kvalitetsuppföljning 2017

Kvalitetsuppföljning 2018

Kvalitetsuppföljning 2019

Vuxenutbildning

Kvalitetsuppföljning 2015

Kvalitetsuppföljning 2016

Kvalitetsuppföljning 2017

Kvalitetsuppföljning 2018

Kund- och brukarundersökningar

För att kunna utveckla och förbättra våra verksamheter är det viktigt att vi får reda på vad eleverna tycker om och hur de upplever verksamheten. Därför genomför vi varje år en undersökning där elever får tycka till om våra gymnasieskolor.

Kund- och brukarundersökningen genomförs i hela den kommunala verksamheten och även de fristående verksamheterna bjuds in att delta.

Här kan du läsa kund- och brukarundersökningarna för de senaste åren

Här kan du se resultat och jämföra olika gymnasieskolor med varandra.

Skolverkets statistik

På skolverket.se hittar du mer statistik och kan jämföra mellan skolenheter, kommuner och län. 

Uppdaterad den