Modersmål

Ansökan om modersmålsundervisning

Här ska du som är studie- och yrkesvägledare och/eller lärare göra ansökan om modersmålsundervisning för elever med annat modersmål än svenska. Formuläret gäller endast elever som inte sökt modersmålsundervisning via elevantagningen. 

För att modersmålsundervisningen ska kunna genomföras måste det finnas en behörig lärare och minst fem elever som har anmält sig till undervisningen.

Ansök före 30 september

Observera att sista ansökningsdag är 30 september.

Ansökan för läsåret 2019/2020 är nu stängd. 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Fyll i alla fält med * 

Fält markerade med * är obligatoriska. 
En bekräftelsesida kommer upp när formuläret är korrekt ifyllt och ivägskickat. Om något är felaktigt ifyllt laddas sidan om igen, men formuläret går inte iväg.

Skola* 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den