Modersmål

Ansökan om modersmålsundervisning

Här kan du som är studie- och yrkesvägledare och/eller lärare göra ansökan om modersmålsundervisning för elever med annat modersmål än svenska. Formuläret gäller endast elever som inte sökt modersmålsundervisning via elevantagningen.

För att modersmålsundervisningen ska kunna genomföras måste det finnas en behörig lärare och minst fem elever som har anmält sig till undervisningen.

Ansök före 30 september

Ansökan gäller läsåret 2021/2022

Tider och salar

Modersmålsundervisningen startar vecka 36, tider och salar hittar du här.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Fyll i alla fält som är markerad en stjärnsymbol (*) 

Fält markerade med en stjärnsymbol (*) är obligatoriska och måste fyllas i. 
En bekräftelsesida kommer upp när formuläret är korrekt ifyllt och ivägskickat. Om något är felaktigt ifyllt laddas sidan om igen, men formuläret går inte iväg.

Skola* 

Uppdaterad den