Karlstads och Hammarö kommunala gymnasieskolor

Prövning för gymnasieelever

Du som läser på gymnasiet och saknar betyg i någon kurs kan begära prövning. 

Vad är en prövning?

Alla elever som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg på någon kurs kan göra en prövning för att få ett betyg.

En prövning omfattar hela kursen och kan passa för dig som redan har de kunskaper som krävs för betyg. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar poängvärdet och samtliga kunskapskrav för den aktuella kursen.

En prövning bygger inte på en viss kurslitteratur utan din prövningsförrättare bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan:

 Länk till Skolverkets fastställda kurs-/ämnesplaner och kunskapskrav

Våra prövningsrutiner

I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment.

All information om prövningen skickas till den adress du anger i din ansökan.

I alla gymnasiekurser erbjuds prövningstillfälle minst en gång per läsår.

Under läsåret har vi följande tre prövningsperioder:

Period 1: vecka 39 - vecka 45

Period 2: vecka 3 - vecka 11

Period 3: vecka 14 - vecka 19

- Prövning i Idrott och hälsa erbjuds under prövningsperiod 1 och 3.

- Prövning i kursen Engelska 7 erbjuds endast under prövningsperiod 3

Ansökan om prövning kan endast göras via webbformulär under utsatt ansökningstid.

                  Ansök om prövning:

         Ansökan till prövningsperiod 3

                         är öppen 8 januari - 11 mars 2018

 

När sker prövningarna?

Prövningsdatum och prövningsinstruktioner.

 

Mer information

Frågor och svar- FAQ

Håll igång din matte - För dig som vill göra prövning i matematik.

Håll igång din svenska - För dig som vill göra prövning i svenska.

Håll igång din engelska - För dig som vill göra prövning i engelska.

Läs mer om prövning på Skolverkets sida.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den