Gymnasieskola

Prövning för gymnasieelever

Du som läser på gymnasiet och saknar betyg i någon kurs kan begära prövning. 

Vad är en prövning?

Alla elever som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg på någon kurs kan göra en prövning för att få ett betyg. OBS! Du måste ha kursen inskriven i din studieplan för att får göra prövning i den.

En prövning omfattar hela kursen och kan passa för dig som redan har de kunskaper som krävs för betyg. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar poängvärdet och samtliga kunskapskrav för den aktuella kursen.

En prövning bygger inte på en viss kurslitteratur utan din prövningsförrättare bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan:

 Länk till Skolverkets fastställda kurs-/ämnesplaner och kunskapskrav

Våra prövningsrutiner

I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment.

All information om prövningen skickas till den adress du anger i din ansökan.

I alla gymnasiekurser erbjuds prövningstillfälle minst en gång per läsår.

- Prövning i Idrott och hälsa erbjuds under prövningsperiod 1 och 3.

- Prövning i kursen Engelska 7 erbjuds endast under prövningsperiod 3

- Prövning i kurserna Modernt språk steg 3 och 4 erbjuds endast under prövningsperiod 3

OBS!!! Om du går i årskurs 3 och önskar pröva i en kurs efter att du tagit studenten, måste du ansöka om prövning via vuxenutbildningen 

Ansökan om prövning kan endast göras via webbformulär under utsatt ansökningstid.      

             Ansökan till PP1 (ht-20)

                 

             

 

Inom fyra veckor efter ansökningstidens utgång får du via e-post information om din prövning.

Var och hur sker prövningarna?

Prövningsinstruktioner.

 

Mer information

Frågor och svar- FAQ

Håll igång din matte - För dig som vill göra prövning i matematik.

Håll igång din svenska - För dig som vill göra prövning i svenska.

Håll igång din engelska - För dig som vill göra prövning i engelska.

Läs mer om prövning på Skolverkets sida.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den