Prövning

Frågor och svar om prövning gymnasiet

Här hittar du som går på gymnasiet frågor och svar om prövning.

Vem kan söka prövning?
Du som söker ska gå på gymnasiet och ha ett ”F” som betyg i det ämne du vill göra prövning. Du får även söka prövning i en kurs som du inte har betyg i efter samråd med kursansvarig lärare.

Hur ansöker jag?
Du fyller i webbformuläret som du finner på denna länk

Jag tog studenten i våras. Ska jag istället ansöka om prövning via vuxenutbildningen?
Ja. Har ett studiebevis utfärdats från ungdomsgymnasiet så är det prövning via vuxenutbildningen som gäller.

Ansökan om prövning gör du istället via vuxenutbildningen ansökningsformulär som du hittar via den här länken.

Kan jag göra en ansökan även om ansökningstiden har gått ut?
Nej. Vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar efter det att ansökningsformuläret på webben har stängt.

Jag behöver hjälp med att fylla i min ansökan om prövning. Vem kan hjälpa mig?
Om du behöver hjälp med din ansökan vänder du dig till din Studie- och yrkesvägledare

Jag vill ansöka om prövning i fler än en kurs under samma prövningsomgång. Är detta möjligt?
Ja. Du har rätt att pröva i två kurser per prövningsomgång.

Jag har skickat in min ansökan om prövning. Hur vet jag att den har kommit fram?
I samband med att du skickar in din ansökan får du en bekräftelse till den mejladress som du uppgav i din ansökan. Kontrollera noggrant att de uppgifter som du uppgivit stämmer.

Hur får jag kontakt med min prövningsförrättare?
Inom fyra veckor efter det att ansökningstiden gått ut kommer du via e-post kallas till en informationsträff alternativt meddelas kontaktuppgifter till din prövningsförrättare. 

Jag var inte med på informationsträffen inför prövningen och jag missade även att meddela min frånvaro till prövningsförrättaren. Har jag nu förlorat min prövningsplats?
I regel förlorar du din prövningsplats under aktuell prövningsperiod om du inte är närvarande och inte heller meddelat din frånvaro innan träffen. I kallelsen till informationsträff har du kontaktuppgift till din prövningsförrättare. Meddelar du inte din frånvaro innan informationsträffen, så utgår vi från att du inte heller är angelägen om att behålla din prövningsplats. 

Prövningstillfället krockar med en lektion. Kan jag få en ny tid för prövning?
Nej, prövning erbjuds i regel endast de datum och tider som du är kallad till. För att bli godkänd i en kurs måste du genomföra samtliga prövningsmoment. Det innebär att om du exempelvis missat en fysiklaboration så avbryts hela din prövning. Då måste du göra en ny ansökan till nästa prövningsomgång.

Jag behöver extra anpassning under prövningen. Vem ska jag kontakta? 
I ansökningsformuläret fyller du i om du behöver extra anpassning. Det är också viktigt att du, vid preparandträff, informationsträff eller i förberedelsesamtal, till din prövningsförrättare tydligt meddelar vilken typ av extra anpassning som du önskar. Tillsammans med prövningsförrättaren och din speciallärare eller specialpedagog bestämmer ni sedan om och i så fall vilken typ av anpassning som ska erbjudas.

Vilken typ av extra anpassning kan jag få under prövningen.
Generellt gäller att du kan erbjudas längre skrivtid, uppläsning av frågor samt eventuellt möjlighet att skriva provet i en mindre grupp. Vid prövning i vissa kurser finns även möjlighet att få frågetext uppförstorad samt möjlighet att använda talsyntes.

OBS! Tänk på att du i god tid innan prövning meddelar  din prövningsförrattaren vilka behov du har.

Kan jag få särskild handledning eller extraundervisning inför min prövning?
De som söker prövning i ämnet matematik kallas till en preparandträffar några veckor innan prövningen. I övrigt erbjuds ingen särskild handledning inför prövningar förutom den allmänna handledning som erbjuds i Studiecenter i ämnet matematik.

Jag var sjuk och kunde inte vara med vid prövningen. Kan jag få göra den vid ett annat tillfälle?
Nej. Prövning erbjuds i regel endast vid de datum och tider som du är kallad till. För att bli godkänd i en kurs måste du genomföra samtliga prövningsmoment. Det innebär att om du exempelvis missat en fysiklaboration så avbryts hela din prövning. Då måste du göra en ny ansökan till nästa prövningsomgång.

Hur får jag veta mitt resultat?
Bedömning och resultat meddelas till den mejladress som du uppgav i samband med att du ansökte om prövning.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt betyg?
Ditt betyg registreras digitalt på din hemskola inom tre veckor efter utförd prövning.

Har du frågor gällande prövningar som inte finns besvarade under
"Frågor och svar" kontakta provningug@karlstad.se

Uppdaterad den