Prövning

Instruktioner inför prövning

Här hittar du instruktioner inför din prövning inom ungdomsgymnasiet. Mer information får du via e-post inom fyra veckor efter det att ansökningstiden gått ut.

Biologi

Prövningsinstruktioner

 • Obligatoriskt  infomöte: Tingvallagymnasiet
 • Skriftligt prov: Tingvallagymnasiet 
 • Lab. Biologi 1, 2: Tingvallagymnasiet                                         

Engelska

Prövningsinstruktioner

 • Obligatoriskt infomöte - Tingvallagymnasiet 
 • Tillfälle 1: EN 5- Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 1: EN 6 - Tingvallagymnasiet    
 • Tillfälle 2: EN 5,6 - Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 3: EN 5,6 - Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 4: EN 5,6 - Tingvallagymnasiet

 • Muntliga moment: Tingvallagymnasiet

Fysik

Prövningsinstruktioner

 • Saknas
 • Informationsmöte: SÄG
 • Preptillfällen: SÄG
 • Skriftligt prov: SÄG
 • Lab. Fysik 1: SÄG
 • Lab. Fysik 2: SÄG

Historia

Prövningsinstruktioner

 • Obl. informationsmöte: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 1: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 2: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 3: Tingvallagymnasiet

Idrott och Hälsa

Prövningsinstruktioner

 • Oblig. informationsmöte: SÄG               
 • Tillfälle 1: Teoriprov: SÄG
 • Tillfälle 2: Vatten- och idrottsaktiv: SÄG
 • Tillfälle 3: Test- och träningsmet: SÄG
 • Tillfälle 4:  Natur- och friluftsliv: SÄG

Ingen prövning i ämnet erbjuds under prövningsperiod 2


Kemi

Prövningsinstruktioner

 • Kemi 2 Informationsträff: SÄG
 • Kemi 2 Lab. 1: SÄG
 • Kemi 2 Lab. 2: SÄG
 • Kemi 2 Lab. 3: SÄG
 • Skriftligt prov: SÄG

Matematik

Prövningsinstruktioner

Tingvallaelever

 • Informationsmöte: Tingvallagymnasiet
 • Prepträffar: Tingvallagymnasiet
 • Muntlig del: Tingvallagymnasiet   
 • Skriftlig del: Tingvallagymnasiet

Sundsta- Älvkulleelever

 • Informationsmöte: SÄG
 • Prepträffar: SÄG        
 • Muntlig del: SÄG
 • Skriftlig del: SÄG

Nobelelever

 • Informationsmöte: Nobelgymnasiet                                             
 • Prep. träffar: Nobelgymnasiet
 • Skriftlig del: Nobelgymnasiet
 • Muntlig del: Nobelgymnasiet

Moderna språk - Spanska

Prövningsinstruktioner

 • Obl. informationsmöte: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 1: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 2: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 3: Tingvallagymnasiet   

Moderna språk - Tyska

Prövningsinstruktioner

 • Obl. Informationsmöte: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 1: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 2: Tingvallagymansiet
 • Tillfälle 3: Tingvallagymnasiet

Naturkunskap

Prövningsinstruktioner

 • Informationsträff Na1,2: Tingvallagymnasiet
 • Lab. Naturkunskap 1,2: Tingvallagymnasiet
 • Skriftlig prov Na1,2: Tingvallagymnasiet  

Religion

Prövningsinstruktioner 

 • Informationsträff: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 1: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 2: Tingvallagymnaset

Samhällskunskap

Prövningsinstruktioner

 • Obl. informationsmöte: SÄG/ Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 1: SÄG/ Tingvalagymnasiet
 • Tillfälle 2: SÄG/ Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 3: SÄG/ Tingvallagymnasiet

Svenska

Prövningsinstruktioner

 • Obl. infomationsmöte: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 1: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 2: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 3: Tingvallagymnasiet

Svenska som andraspråk

Prövningsinstruktioner

 • Obligatorisk infomationsmöte: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 1: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 2: Tingvallagymnasiet
 • Tillfälle 3: Tingvallagymnasiet

Uppdaterad den