Gymnasieskola

Vi ger dig servicegaranti

Servicegarantierna ger dig ett löfte om att en viss typ av ärenden eller tjänster ska fungera. Om tjänsterna inte fungerar kompenseras du på olika sätt.

Servicegarantier

Uppdaterad den