Skolmåltid

Hållbara måltider

Logotyp

Maten vi äter står för nästan en tredjedel av jordens utsläpp av växthusgaser. Dessutom slängs nästan en tredjedel av all mat som produceras. I Karlstads kommun arbetar vi för att genom smarta val minska klimatpåverkan från maten vi köper, handla mer ekologiskt, handla mat som producerats nära oss, laga maten från grunden och slänga mindre mat

Men det är också viktigt att det runtomkring måltiderna är hållbart. Därför jobbar vi också bland annat med att minska användningen av plast och städa memiljövänliga medel. 

Maten som serveras ska vara bra för dig och för vår framtida planet! 

Aktuellt 

Karlstad deltar i projektet "Ett nytt recept för skolmåltider"

Karlstad är en av fyra kommuner som i februari 2021 valdes ut att delta i Livsmedelsverkets och Vinnovas projekt "Ett nytt recept för skolmåltider". Projektet ska utveckla framtidens hållbara skolmatssystem för att på ett bättre sätt kunna ta vara på den resurs som skolmåltiden är - i allt från jord till bord.

Arbetet kommer bland annat att ske i experimentella miljöer på ett antal grund- och gymnasieskolor. Exempel på arbetsområden är odling, matsvinn, hållbarhet, elevers hälsa och måluppfyllelse, digitalisering, skolrestaurangens design och hur skolan på ett bra sätt kan inkludera skolmåltiden i undervisningen. En annan viktig del är samarbetet med lokala producenter och att se hur kommunen, som är en stor aktör, kan vara drivande ur ett hållbarhetsperspektiv när det gäller livsmedelsförsörjning.

Läs mer om projektet på Livsmedelsverkets webbplats

Minskat matsvinn 

Sedan 2015 har matsvinnet i kommunens skolor och förskolor halveratsVi minskar matsvinnet genom att mäta och följa upp hur mycket mat som slängs och tillsammans med kockar, barn, elever och pedagoger hittar vi lösningar på hur vi kan bli ännu bättre. 

För att inte behöva slänga mat från våra bufféer så erbjuds personal att köpa ”Rädda maten lådor” av den mat som vi inte kan ta tillvara. 

Vi samarbetar också med Ica Maxi Bergvik och Coop Mitt i City som skänker matvaror som de inte lyckas sälja och som istället får nytt liv med hjälp av våra kreativa kockar.  

Våra tips på att minska matsvinnet! 

  • Planera inköpen 
  • Mät hur mycket mat ni slänger och sätt upp mål för att minska svinnet 
  • Ta vara på hela råvaran. Stjälken på många grönsaker är god och skalet kan bli basen till en buljong   
  • Ställ fram lite mat åt gången 
  • Gör matlådor av maten som blir kvar och frys in 

Minskad klimatpåverkan 

Vi följer upp hur stor klimatpåverkan som maten vi köper har i form av koldioxidekvivalenter (CO2e) och vårt mål är att klimatpåverkan från maten ska minska.  

När vi skapar recept tittar vi också på vilken klimatpåverkan maträtten får och byter ut ingredienser till mer klimatsmarta val. Vårt mål är att öka antalet maträtter som uppfyller kriterierna för WWF:s One Planet Plate. 

Mer grönt på matsedeln 

Vi använder kockarnas kreativitet för att skapa spännande vegetariska maträtter och uppmuntra barn och elever att äta mer grönt. 

Vi utvecklar de vegetariska rätterna för att göra dem goda och attraktiva. Ett framgångskoncept är våra ”Green room” där det vegetariska får en framträdande roll i en trevlig miljö vilket resulterat i att fler och fler elever vågar testa nytt och väljer att äta en vegetarisk lunch.

Ekologiskt och svenskt 

Vi strävar efter att köpa så mycket ekologiskt och KRAV-märkt som möjligt. 

Målet är 50 procent ekologiska livsmedel. 

Köttet vi köper uppfyller krav motsvarande svensk djurskyddslagstiftning och fisken vi köper är till största del MSC-märkt.  

Nära Mat  

Kommunen har avtal med Nära Mat leverantörer och vi handlar allt ifrån grönsaker, mjöl, ägg, kött, mjölk, olja och champinjoner från producenter i närområdet. Tillsammans med närproducenterna har vi också utvecklat nya produkter som passar våra kök och målgrupper och som dessutom ger större avkastning för producenten.  

Till våra Nära Mat producenter kommer vi också att göra regelbundna studiebesök med kockar, barn och elever. Detta med syfte att öka förståelsen för var maten kommer ifrån och hur den produceras. 

I säsong 

Vi strävar efter att öka mängden vegetabilier i maträtterna och har i skolorna alltid minst en vegetarisk rätt att välja på varje dag. Vi väljer i första hand frukt och grönsaker i säsong och så mycket som möjligt svenskt 

Mindre plast och kemikalier 

Vi fasar ut engångsmaterial i plast, minskar användningen av plasthandskar, soppåsar, plastfolie och plastförpackningar. Vi väljer produkter av hållbart material, till exempel matlådor i papp eller förnybar plast. 

Genomförda aktiviteter

Projektet Klimatsmart mat 2015-2019

 

 

Uppdaterad den