Gymnasieskola

Lunch på gymnasieskolorna

Alltid tre rätter i gymnasieskolornas lunchrestaurang

Eleverna på gymnasiet garanteras att det alltid finns tre olika maträtter varje dag i skolans restaurang. Det finns alltid en dagens rätt, dagens pastarätt samt dagens vegetariska rätt. Med garantin vill vi lyfta fram våra ambitioner med skolmaten och betydelsen av att våra elever etablerar goda matvanor.

Har du synpunkter på servicegarantin är du välkommen att kontakta oss via Kontaktcenter.

Matsedel för alla kommunala gymnasieskolor

Matkvalitet på skolorna

Alla kök som tillagar och serverar mat måste följa Livsmedelslagen. Alla kök arbetar med ett egenkontrollprogram för att säkra kvalitén i köksverksamheten

Livsmedelsavtal

Alla köksverksamheter följer befintliga livsmedelsavtal. Karlstads kommun har höga kvalitetskrav när vi upphandlar leverantörer. Vi strävar efter att öka inslaget av närproducerat och etiska krav när vi upphandlar.

Vi tar emot Skolmjölksstöd

Skolmjölksstödet är ett EU-finansierat stöd. Syftet är att kunna ge fler elever möjligheten  att dricka mjölk i skolan.

Uppdaterad den