Gymnasieskola

Studera utomlands

Du som är folkbokförd i Karlstads kommun har möjlighet att studera utomlands under din gymnasietid.

Skolpeng

För att du ska få ta med dig din skolpeng till skolan utomlands måste skolan vara godkänd som en svensk skola av Skolinspektionen.

Utbildningsavgift

Skolor utomlands tar ut en utbildningsavgift. Om avgiften är högre än gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens skolpeng får du betala mellanskillnaden själv. Ta reda på utbildningsavgiften på den skola du vill studera vid och kontakta gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för att få veta mer om din skolpeng.

Inackorderingstillägg

Svenska skolor utomlands räknas som fristående skolor. Ansökan om inackorderingstillägg ska därför skickas till CSN. Observera att det inte är någon självklarhet att CSN godkänner alla ansökningar om inackorderingstillägg.

Skollunch

Skollunch ingår inte alltid på en skola utomlands. Ta reda på vad som gäller på den skola du vill studera vid. Om skollunch inte ingår får du betala maten själv.

Övriga avgifter

Ta reda på vilka övriga avgifter som eventuellt kan tillkomma, till exempel kostnad för läromedel, boende med mera.

Uppdaterad den