Karlstads kommunala gymnasieskolor

Studera utomlands

Den här informationen vänder sig till dig som är folkbokförd i Karlstads kommun och funderar på att studera utomlands under din gymnasietid.

För att du ska få ta med dig skolpengen till den nya skolan ska skolan vara godkänd som en svensk skola av Skolinspektionen.

Inackorderingstillägg

Svenska skolor utomlands räknas som fristående skolor. Ansökan om inackorderingstillägg ska därför skickas till CSN. Observera att det inte är någon självklarhet att CSN godkänner alla ansökningar om inackorderingstillägg.

Skollunch

Skollunch ingår inte alltid på skolan. Ta reda på vad som gäller på den skola du vill studera vid. Om det inte ingår får du betala maten själv.

Skolpeng

Skolor utomlands tar ut en utbildningsavgift.

Observera! Om avgiften är högre än Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningenss skolpeng får du betala mellanskillnaden själv. 

Ta reda på utbildningsavgiften på den skola du vill studera vid och kontakta gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för att få veta hur stor skolpengen är. 

Övriga avgifter

Ta reda på vilka övriga avgifter som eventuellt kan tillkomma. Till exempel kostnad för läromedel, boende med mera.

Uppdaterad den