Gymnasieskola

Gymnasiegemensamma ämnen

De gemensamma ämnena för alla gymnasieelever ingår i alla program, men i olika stor utsträckning beroende på om du går ett studieförberedande eller yrkesförberedande program. 

Gemensamma ämnen för alla gymnasieelever

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Idrott & hälsa
  • Historia
  • Samhällskunskap
  • Religionskunskap
  • Naturkunskap

Ämnena är olika fördelade på olika program

Här kan du se hur de gemensamma ämnena för alla gymnasieelever är fördelade på de olika studie- eller yrkesförberedande programmen.

Studieförberedande program

Yrkesförberedande program 

Skolverkets hemsida kan du läsa mer om gymnasiet och de kurser som ingår.

Uppdaterad den