Val och antagning till gymnasiet

Sök till gymnasiet

Ansökan till gymnasiet gör du enklast på webben. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig om du har frågor eller behöver hjälp att fylla i din ansökan.

Ansökan görs på webben via Dexter

Ansökan och omval till gymnasiet görs via webbplatsen Dexter. För att kunna logga in och söka eller se dina val behöver du tillgång till ditt personliga användarnamn och lösenord.

Det är viktigt att du läser igenom anvisningarna och bestämmelserna kring antagning till gymnasieskolan innan du börjar fylla i din ansökan på webben.

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan, få svar på dina frågor om antagning eller om du har glömt bort ditt användar-id eller lösenord kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.

Här hittar du webbansökan Dexter.

Vanliga frågor och svar om webbansökan.

Ansök via pappersblankett

I första hand ska du alltid ansöka via webben.

Du som inte fått inloggningsuppgifter tilldelade, eller av andra skäl inte kan söka via webben, kan använda blanketter som finns på elevantagningens webbplats.

Blanketten består av två sidor, som du laddar ner separat, fyller i och skickar in till oss på följande adress:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Elevantagningen
Karolinen
653 40 Karlstad

Ansökan till gymnasiesärskolan

Till gymnasiesärskolan söker du på samma sätt som till övriga gymnasieprogram. Det vill säga att du loggar in i Dexter på sidorna för webbansökan med det användar-id och lösenord du fått med posten

Här kan du göra webbansökan till gymnasiesärskolan.

Slutligt antagningsbesked

Det slutliga antagningsbeskedet pesenteras på Dexter i slutet av juni. Då får du veta om du kommit in på de program du sökt. 

Svar på Dexter

Du måste alltid svara på ditt antagningsbesked på Dexter. 

Om du har några funderingar angående dina val ska du i första hand kontakta din studie- och yrkesvägledare. 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Uppdaterad den