Karlstads kommunala gymnasieskolor

Frågor och svar om webbansökan

När får jag veta om jag kommit in?

Det slutliga antagningsbeskedet presenteras på Dexter den 26 juni. Då får du veta om du kommit in på de program du sökt. Kom ihåg att svara på Dexter.

När jag öppnar Dexter får jag upp en ruta om säkerhetsvarning. Vad ska jag göra?

Svara bara "ja" på frågan om du vill fortsätta, så kommer du vidare. Vissa webbläsare har tyvärr problem med säkerhetscertifikatet, bland annat Firefox.

Vad gör jag om jag har glömt mitt användar-id och lösenord?

Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Jag har bekräftat och låst min ansökan och vill ändra mina val, hur gör jag då?

Ta kontakt med din skolas studie- och yrkesvägledare som låser upp din ansökan åt dig.

Vad är fri kvot?

Den som har medicinska eller sociala skäl kan prövas i fri kvot. Antagning inom fri kvot görs på grundval av en totalbedömning av den sökandes skäl, samlade meriter och förutsättningar att klara sökt utbildning. Din studie-och yrkesvägledare kan hjälpa dig med en sådan ansökan.

Hur viktigt är det att jag rangordningar mina val?

Antagningen sker strikt efter den rangordning du angett på ansökan. Har du antagits på något av dina val blir du inte prövad för antagning på val som är lägre rangordnade. Det innebär att du inte kan komma in på mer än en av utbildningarna i Karlstadsregionen som du sökt till. Bäst är alltså att rangordna sina val efter intresse.

Kan jag ändra rangordning efter att ansökningstiden gått ut?

Ja, men då måste du lämna in en skriftlig ansökan om detta. Du placeras då i reservantagningen.

Står jag som reserv på alla utbildningar, som jag sökt?

Ordinarie reserv kan du endast vara på val som rangordnats högre än det val du antagits på.

Uppdaterad den