Val och antagning till gymnasiet

Antagningsbestämmelser

Vilka orter kan jag söka till och vem bestämmer var jag får gå? Får jag läsa i en annan stad än den jag bor i? Här kan du läsa mer om vilka antagningsbestämmelser som finns när du ska söka till gymnasiet.

Vem beslutar om var jag får gå?

Det är alltid den kommun du söker till som beslutar om mottagande och du får ett skriftligt beslut från den sökta kommunen.

Beslutet om att inte tas emot som sökande kan överklagas. Överklagandet ska, inom tre veckor efter att du fått ditt beslut, skickas in till den kommun som har fattat beslutet. Din överklagan prövas sedan av Skolväsendets överklagandenämnd.

Ett riksrekryterande program eller inriktning innebär att elever från hela Sverige har möjlighet att söka. Alla fristående skolor är riksrekryterande.

Kan jag söka till vilket gymnasium som helst?

Alla kommuner i Värmlands län har bildat ett samverkansområde för gymnasieutbildning. Alla elever från Värmland får söka till årskurs 1 på alla nationella program i länet.

Jag vill läsa utanför Värmland

Det här gäller om du söker utbildning i kommuner utanför Värmlands län, förutom Åmål, som också ingår i samverkansområdet:

Du får söka nationella program och inriktningar i andra kommuner. Om det nationella programmet samt inriktningen finns i samverkansområdet, Värmland och Åmål, tas du emot i andra hand. Det innebär att du kan tas in först om det blir lediga platser. Du har inte rätt till inackorderingstillägg om du är mottagen i andra hand.

Om inte det nationella programmet samt inriktningen finns i samverkansområdet, Värmland och Åmål, tas du emot i första hand. Det innebär att du konkurrerar om platserna på samma villkor som den aktuella hemkommunens elever och du har rätt till inackorderingstillägg.

Uppdaterad den