Val och antagning till gymnasiet

Frågor om valet till gymnasiet

Antagningspoängen ändras från år till år

Lägsta antagningspoäng för ett program kan ändras från år till år och från preliminärantagning till slutantagning. Det är därför viktigt att du främst låter intresset styra när du gör din rangordning av valen.

Varför får jag ett preliminärt besked?

Det preliminära beskedet du ser på Dexter är för att du ska veta hur sökbilden och antagningspoängen ser ut just då på de program du sökt. Det är också en bekräftelse på de val du har gjort. Du är inte garanterad en plats på programmet förrän den slutliga antagningen är gjord.

Det preliminära antagningsbeskedet är osäkert

Det händer mycket från att det preliminära antagningsbeskedet meddelas till den slutliga antagningen. Många höjer sina slutbetyg, många gör omval och ändrar rangordning på sina val, platser reserveras till sökande i fri kvot, inflyttningar från andra kommuner m m. Du kan därför inte vara säker på att ha en plats på den utbildning du blivit preliminärt antagen till.

Vad händer med antagningsprocessen under sommaren?

Från juni till augusti sker ingenting med antagningsprocessen. Reservantagningen startar i augusti och först då sker de förändringar som inkommit under sommaren. 

Kan jag byta program under sommaren?

Du kan lämna in önskemål om att byta program.

Det gör du med ansökningsblanketten som du hittar på elevantagningens webbplats.

Blanketten skickas till:

Gymnasie- och vuxeutbildningsförvaltningen
Elevantagningen
Karolinen
653 40 Karlstad

Under augusti månad får du reda på om du är antagen via Dexter. 

Vad avgör om jag får börja på mitt "nya" program?

Det beror på olika faktorer. Dels måste det finnas lediga platser på programmet och dels kan dina betyg vara avgörande om flera elever har samma önskemål under sommaren.

Jag har inte fått något svar på mitt önskemål om att byta program?

Om du inte har fått något svar på Dexter om ditt önskemål gäller det slutliga antagningsbeskedet som du fick meddelat i juni på Dexter. Reservantagning pågår hela augusti och fram till 15 september. Även under reservantagningen gäller ditt slutliga besked om du inte meddelats annat via Dexter.

Hur får jag reda på om jag inte kommit in på ett program?

I den ordinarie antagningen ser du på beskedet vilka program du sökt och vilket du har blivit antagen till. Om du har ändrat dina val under sommaren får du besked via Dexter om du blir antagen, annars gäller det senaste antagningsbeskedet som du fått via Dexter.

Varför händer ingenting med antagningen i juli?

Svaren ska registeras hos antagningen innan slutet av juli. När svaren har behandlats vet vi vilka lediga platser det finns och då startar reservantagningen. Vi kan inte göra några ändringar innan svaren har behandlats.

Vad är meritpoäng?

Vissa gymnasiekurser kan ge dig meritpoäng. Meritpoängen höjer ditt meritvärde inför valet till högskola eller universitet. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola om du vill veta mer om meritpoäng.

Uppdaterad den