Val och antagning

Pedagogisk överlämning från grundskola/Introduktionsprogram

Här hittar du som jobbar på grundskolan information om pedagogisk överlämning från grundskolans årskurs nio till gymnasiet/elever från introduktionsprogram på gymnasiet.

Så här hanteras överlämningen:
  • Grundskolan/Introduktionsprogrammet skickar pedagogiska överlämningar, samt bifogar skriftliga bedömningar i de ämnen där eleven inte fått godkänt betyg, till antagningsenheten på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen senast 15 juni. Uppgifterna ska lämnas i ett slutet kuvert med elevens namn och personnummer skrivet utanpå. För elever som inte uppnått behörighet för nationellt program markeras kuvertet också med ej behörig.
  • Inlämnade överlämningar samlas, av posthanteraren på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
  • Överlämningar till Introduktionsprogrammen hämtas av specialpedagog måndag vecka 25.
  • Aktuell antagningslista biläggs, av antagningsenheten, de inkomna överlämningarna måndag vecka 32.
  • Antagningsenheten sorterar överlämningarna, tisdag och onsdag vecka 32, enligt ordningen respektive skolenhet.
  • Specialpedagogerna från respektive enhet samt från fristående skolor hämtar överlämningarna på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen torsdag vecka 32.
  • Sent inkomna överlämningar, med angiven gymnasieskola, skickas från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till studie- och yrkesvägledare på respektive skolenhet.
  • Överlämningar med okänd mottagare skickas av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tillbaka till avsändaren.
  • Överlämningar på elever som antas på de kommunala gymnasieskolorna scannas, av specialpedagogerna på gymnasieskolorna, in i respektive elevs ”elevakt” i Elevhälsans digitala dokumentationssystem (PMO).

Blankett för pedagogisk överlämning

Pedagogisk överlämning mellan grundskola och gymnasiet

Pedagogisk överlämning mellan grundskola och gymnasiet 

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den