Gymnasieskola

Prövning för gymnasieelever

Alla elever som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg i någon kurs kan göra en prövning för att få ett betyg. Du måste ha kursen inskriven i din studieplan för att få göra prövning i den. 

Vad är en prövning?

En prövning avser alltid hela kursen. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar poängvärdet och samtliga kunskapskrav för den aktuella kursen. Du har rätt att pröva i två kurser per prövningsomgång.

En prövning bygger inte på en viss kurslitteratur utan din prövningsförrättare bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan:

Läs mer om kurs-/ämnesplaner och kunskapskrav på Skolverkets hemsida

Våra prövningsrutiner

I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment. All information om prövningen kommer du att få av den som blir din prövningsförrättare. I alla gymnasiekurser erbjuds prövningstillfälle minst en gång per läsår.

  • Prövning i Idrott och hälsa erbjuds under prövningsperiod 1 och 3.
  • Prövning i kursen Engelska 7 erbjuds endast under prövningsperiod 3. 

Om du går i årskurs 3 och önskar pröva i en kurs efter att du tagit studenten, måste du ansöka om prövning via vuxenutbildningen. 

Läs mer om prövning för vuxenutbildning

Ansökan 

Ansökan om prövning kan endast göras via gymnasieskolans SYV.

Prövningsperiod (PP1), ht-22, är under vecka 41-46. Ansökan stänger den 1 september.

Under vt-23 finns två prövningsperioder:

PP2: är under vecka 7-12. Ansökan stänger 16 december -22.

PP3: är under vecka 14-19. Ansökan stänger 17 mars -23.

Länkar med mer information

Här hittar du frågor och svar - FAQ om prövning

Håll igång din matte - För dig som vill göra prövning i matematik

Håll igång din svenska - För dig som vill göra prövning i svenska

Håll igång din engelska - För dig som vill göra prövning i engelska

Läs mer om prövning på Skolverkets sida

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Uppdaterad den