Gymnasieskola

Prövning för gymnasieelever

Alla gymnasieelever som har betyget F eller saknar betyg i en kurs kan göra en prövning för att få ett betyg. Du måste ha kursen inskriven i din studieplan för att få göra prövning i kursen. 

Vad är en prövning?

En prövning avser alltid hela kursen. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar poängvärdet och samtliga kunskapskrav för den aktuella kursen. Du har rätt att pröva i två kurser per prövningsomgång.

Din prövningsförrättare bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan.

Läs mer om kurs-/ämnesplaner och kunskapskrav på Skolverkets hemsida

Prövningsrutiner

I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment. All information om prövningen kommer du att få av den som blir din prövningsförrättare. I alla gymnasiekurser erbjuds prövningstillfälle minst en gång per läsår.

Om du går i årskurs 3 och önskar pröva i en kurs efter att du tagit studenten måste du ansöka om prövning via vuxenutbildningen. 

Läs mer om prövning för vuxenutbildning

Ansökan och prövningsperioder

Ansökan om prövning kan endast göras via gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare.

Prövningsperiod under vårterminen 2023:

  • Prövningsperiod 2: vecka 7-12. Ansökan stänger 16 december 2022.
  • Prövningsperiod 3: vecka 14-19. Ansökan stänger 17 mars 2023.

Prövning i Idrott och hälsa erbjuds under prövningsperiod 1 och 3.
Prövning i Engelska 7 erbjuds endast under prövningsperiod 3. 

Mer information

Har du frågor gällande prövning?

Kontakta
Sofie Parkkinen samordnare 054-540 5730
provningug@karlstad.se

Uppdaterad den