Val och antagning

Val under gymnasietiden

Under din gymnasietid har du många möjligheter att forma ditt program genom inriktningar, valbara kurser och individuellt val. Du kan få skräddarsydd information för just ditt program genom att välja årskurs nedan.

På våra gymnasieskolor erbjuder vi många gemensamma kurser, så att elever från olika skolor kan läsa vissa kurser tillsammans. Samläsningen bygger på hur många elever som valt en viss kurs. Inom moderna språk kan elever som läser olika steg inom samma språk läsa tillsammans. Kurser med för få sökande startar inte.

Om du är projektelev och läser Engelska 6 i årskurs 1 och vill fortsätta med Engelska 7 i årskurs 2 måste du välja kursen inom det individuella valet.

Uppdaterad den