Val under gymnasietiden

Kursutbud individuellt val

Kursutbud inom individuellt val läsåret 20/21.

Kod Kurs Poäng Skola Position Övrigt
ARKARK0 Akitektur - hus 100 NG FM Kan inte läsas av TE-inriktningen-Sam o miljö
HAABAR0 Barnhälsovård 100 TG FM  
BILBIL01b Bild och form 1b 100 SÄG FM Kan inte läsas av TE-inriktning Design
BIOBIO01 Biologi 1 100 SÄG FM  
DATDAS01S Dansteknik 1 (mot show och musikal) 100 SÄG FM  
DIGDIG01 Digitalt skapande 1  100 SÄG FM För teknikelever gäller att bara de elever som ska läsa ma 4 som pfe kan söka
ENGENG06 Engelska 6 100 NG, TG FM  
ENGENG07 Engelska 7 100 SÄG, TG FM Krav: Eng 6
MUSENS01

Ensemble 1

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

100 SÄG FM  
MUSENS02

Ensemble 2

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

100 SÄG FM Endast för ESMU
ENTENR0 Entreprenörskap (UF) 100 SÄG, TG FM  
FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande (UF) 100 SÄG, TG FM För dig som läser UF en andra gång
KOSFIL0 Film- och TV-kunskap 100 SÄG FM  
FOTFOT01 Fotografisk bild 1 100 SÄG FM  
GRAGRI0 Grafisk illustration 100 SÄG FM  
KEMKEM02

Kemi 2

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

100 SÄG FM Krav: Kemi 1 för TE åk 3
MUSKÖS01

Körsång 1

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

100 SÄG FM  
LEDLED0 Ledarskap och organisation 100 SÄG FM  
FÖRMAD0 Marknadsföring 100 TG FM  
MAOMAT01+2 Mat och butik 1+2 100 TG FM Endast RL, HA och HT
MATMAT02a Matematik 2a 100 NG, TG FM  
MATMAT02b

Matematik 2b

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

100 SÄG FM  
MATMAT03b Matematik 3b 100 SÄG FM  
MATMAT00S Matematik Specialisering 100 SÄG FM  
HALMEN0 Mental träning 100 SÄG, TG FM  
MODXXX01 Moderna språk 1 100 SÄG FM Kinesiska, franska, tyska, japanska
MODXXX02 Moderna språk 2 100 SÄG, TG FM Spanska, tyska
MODXXX03 Moderna språk 3 100 SÄG FM Spanska, tyska, arabiska, dari
MODXXX03-4

Moderna språk 3-4

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

200 SÄG FM Arabiska, dari
MODXXX04 Moderna språk 4 100 SÄG, TG FM Franska, spanska, tyska
MODXXX05 Moderna språk 5 100 SÄG FM Franska, spanska
MUSMUI0 Musikimprovisation 100 SÄG FM Förkunskaper i musik krävs
MUSMUS01

Musikproduktion 1

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

100 SÄG  FM Endast för ESMU
NAKNAK02 Naturkunskap 2 100 SÄG FM  
JURPRI0 Privatjuridik 100 SÄG, TG FM  
PRRPRR01 Programmering 1 100 SÄG FM Kan inte läsas av TE-inriktning Info, media + Teknikvetenskap
SVERET0

Retorik

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

100 SÄG FM  
SVESKR0 Skrivande 100 SÄG FM  
SOISOO Sociologi 100 TG FM  
SVESVE02 Svenska 2 100 NG FM  
SVESVE03 Svenska 3 100 NG FM  
SVTSVT01 Svenskt teckenspråk för hörande 1 100 NG FM  
ESTEST01 Teater (Estetisk kommunikation 1) 100 SÄG FM Mer info här!
ESTEST02 alt. 03 Teater (Estetisk kommunikation 2 alt. 3) 100 SÄG FM För ES-programmet eller om du har läst ESTEST01.
  Yrkeskurser inom yrkesprogram 100 NG FM Se Dexter
BILBIL01a1 Bild och form 1a:1 50 SÄG FM, HT Ej för TE-inriktning Design
FIOFIO01

Filosofi 1

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

50 SÄG FM, HT  
PSKPSY01 Psykologi 1 50 SÄG, TG FM, HT  
BILBIL01a2

Bild och form 1a:2

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

50 SÄG FM, VT Krav: BILBIL01a1
FIOFIO02

Filosofi 2

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

50 SÄG FM, VT Krav: FIOFIO01
HISHIS01a2 Historia 1a2 50 SÄG FM, VT För yrkesprogram och TE
PSKPSY01

Psykologi 1

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

50 SÄG FM, VT  
PSKPSY02a Psykologi 2a 50 SÄG FM, VT Krav: PSKPSY01
HAVHNT04S Smart styling 1 50 NG FM, VT Mer info här! 
DESDES01

Design 1

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

100 SÄG EM Kan inte läsas av TE-inriktning Design.
ENGENG06 Engelska 6 100 NG, TG EM  
ENGENG07 Engelska 7 100 SÄG, TG EM Endast åk 3
FOTFOT01 Fotografisk bild 1 100 SÄG EM Endast åk 3
FOTFOT02 Fotografisk bild 2 100 SÄG EM Endast åk 3. Krav: FOTFOT01
GRÄGRÄ

Gränssnittsdesign

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

100 SÄG EM Alla åk 3 kan välja, förutom TE där gäller de som inte läser Mat 4 eller Mat 5.
HAAFRI0

Friskvård och hälsa

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

100 SÄG EM Endast åk 3
HALMEN0 Mental träning 100 SÄG EM Endast åk 3
IDRIDR02 Idrott och hälsa 2 100 TG EM Endast åk 3
SAMSAM01a2 Samhällskunskap 1a2 50 TG EM, HT Endast åk 3, delvis webbaserad. För yrkesprogram. 
MATMAT05 Matematik 5 100 SÄG EM, VT Endast åk 3 för TE
NAKNAK01a2

Naturkunskap 1a:2

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

50 NG EM, VT Endast åk 3, delvis webbaserad. För yrkesprogram.
MEEJOU01

Journalistik, reklam och information 1

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

100 SÄG EM Endast åk 3
HALKOC0 Kost och hälsa 100 TG EM Endast åk 3
NAKNAK02

Naturkunskap 2

Obs! Startar inte läsåret 20/21.

100 SÄG EM, VT Endast åk 3
NAVNAT00S5 Naturvetenskaplig specialisering: Biokemi 100 SÄG EM Åk3. Krav: Biologi 2 och Kemi 2. Mer info här!
SVASVA02 Svenska som andraspråk 2 100 NG EM  
SVASVA03 Svenska som andraspråk 3 100 NG EM Endast åk 3
TEALJU00S Ljud och ljus 100 SÄG KV  
MODZHO02 Moderna språk 2, kinesiska 100 SÄG AT  
MOEXXX01-03 Modersmål 100-300 NG, SÄG, TG AT  
MUSKÖS02S Körsång 2 100 SÄG AT Endast för ESMU

Förkortningar

NG = Nobelgymnasiet

SÄG = Sundsta-Älvkullegymnasiet

TG = Tingvallagymnasiet

FM = Förmiddag

EM = Eftermiddag

KV = Kväll

AT = Annan tid

HT = Hösttermin

VT = Vårtermin

Uppdaterad den