Val och antagning

Antagningspoäng

På elevantagningens webbplats hittar du antagningspoäng från tidigare år.

Där presenteras det jämförelsetal som den sist antagna på respektive program hade vid respektive antagning.

Uppdaterad den