Gymnasieskola

Engelska 5 på grundskolan

Elever i klassrum.

Här hittar du information till elever i årskurs 9 som vill läsa Engelska 5 i stället för ordinarie kurs. 

Syfte och mål

Genom att i stället för engelska i år 9 läsa gymnasiets kurs Engelska 5 skapa förutsättningar för grundskoleelever:

  • att arbeta mer självständigt
  • att behålla lusten att lära
  • att ha möjligheten att bli utmanade

Målgrupp

Eleven ska:

  • vara högpresterande i engelska
  • tycka att engelska är roligt
  • vara ansvarstagande och ha god förmåga till självständigt lärande. 
  • vara beredd att satsa och ägna tid åt kursen även utanför skolan

Eleven ansvarar för att de arbetsuppgifter som delats ut av lärare i Engelska 5 förmedlas till handledare på egna skolan så att handledaren kan ge relevant stöd.

Uttagning till Engelska 5

Utifrån rådande omständigheter då Gymnasieskola ej genomförs som vanligt kommer också upplägg och tidsplan för antagningen till gymnasieengelska åk 9 påverkas. Vi hoppas alla har överseende med de eventuella bekymmer detta medför men har förhoppning om att ändå kunna erbjuda elever som nu går i årskurs 8 en god möjlighet att delta i nästa års grupp i engelska 5.

Intresseanmälan – eleven ska själv göra en intresseanmälan till diagnostiskt test via följande länk.

Anmälan stänger 29 april 15.00

Diagnostiskt test – ett diagnostiskt test skickas ut till handledare på respektive skola där det finns elever som gjort en intresseanmälan. Detta test ska genomföras på hemskolan vid ett tillfälle mellan tisdagen den 5 maj - tisdag den 12 maj.

Senast torsdag den 13 maj ska genomförda (och icke använda) test återsändas till Tingvallagymnasiet för rättning.

Omdöme – resultatet på ovanstående diagnostiska test tillsammans med ett omdöme från ordinarie undervisande lärare utgör underlag för vilka som slutligen antas till läsåret 20/21.

Antagningsbesked – besked om man erbjudits plats eller inte skickas ut brevledes till eleverna under v.23-24.

Anmälan – för de elever som mottagit ett positivt antagningsbesked medföljer en skriftlig anmälningsblankett som ska undertecknas av dem själva samt vårdnadshavare och återsändas Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen senast fredagen den 26 juni.

Uppstart – nya grupperna läsåret 20/21 startar preliminärt v.37

Kort infofilm om "Engelska 5 i nian"

Mer information

Har du frågor, kontakta Henrik Fröling på henrik.froling@karlstad.se eller 054-540 13 19

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den