Corona

Frågor och svar

Här finns frågor och svar om gymnasie- och vuxenutbildningen med anledning av Corona.

Fler frågor och svar kring Corona i Karlstads kommun.

Hur många anhöriga kommer att kunna vara med när jag tar studenten?

Varje student kommer att kunna tas emot av två anhöriga när hen springer ut. Övriga kommer att kunna följa utspringet hemifrån via en livesändning.

Hur kommer skolavslutningen se ut för årskurs 1 och årskurs 2?

Årskurs 1 och 2 kommer att ha en digital skolavslutning tillsammans med sin klass och mentor.

Kommer studentfotograferingen att genomföras?

Det är studentkåren som organiserar fotograferingen och deras förslag är att den ska genomföras, men en annan dag än på studentdagen.

Blir det någon studentbal?

Balen kommer inte kunna genomföras i anslutning till studenten den 11 juni. Istället planerar studentkåren, som organiserar studentbalen, för en återträffsbal under senare delen av året.

Kommer vi kunna åka studentflak eller kortege?

Vi har ställt frågan till polisen om det är möjligt att genomföra det i någon form och ändå följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

På flera håll i Sverige hör vi om hur många studenter samlas och firar ihop, vad gör skolan för att det inte ska hända här?

Vi samtalar om detta och vädjar till eleverna att de ska ta sitt ansvar och följa Folkhälsomyndighetens råd. Men vi vet att det är en viktig dag för studenterna och därför försöker vi tillsammans hitta bra lösningar så att de får känna att det blir en minnesvärd dag.

Har alla studenter fått den undervisning som krävs för att kunna ta examen?

Ja, men vi kommer att behöva all tid fram tills avslutningen för att alla kurser ska hinnas med.

Vad händer med nationella prov - kommer de också genomföras på distans?

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under våren. Nationella prov genomförs inte i alla gymnasieskolans ämnen och kurser men där de finns utgör elevens resultat en del av betygsunderlaget. Årets betygsättning kommer att genomföras på samma sätt som vanligt men utan att det finns ett nationellt prov att väga in. Läraren avgör vilket betyg som är det mest rättvisande i förhållande till kursens betygskriterier utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt.

Hur ser försäkringsskyddet ut för elever?

För elever i kommunal gymnasie- och särskola gäller Karlstads kommuns olycksfallsförsäkring heltid, såväl skoltid, fritid som arbetstid.

För elever i kommunal vuxenutbildning gäller försäkringen under den tid den försäkrade deltar i av kommunen ordinarie bedriven verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller även för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten som är godkända av rektor eller motsvarande, till exempel skolresor och PRAO.
Försäkringsbesked för olycksfall 2020

Hur fungerar det med apl (arbetsplatsförlagt lärande) när undervisningen är på distans?

Eftersom Folkhälsomyndighetens rekommendation är att undervisningen ska fortsätta men utanför skolans lokaler, så kan eleven fortsätta sin apl så länge som arbetsplatsen godkänner det. Om lämplig arbetsplatsförlagd utbildning inte längre kan ordnas erbjuder vi stället utbildning på distans.

Får eleverna mobilt wifi när utbildningen genomförs på distans?

I den situation vi befinner oss i på regeringens rekommendation behöver vi hjälpas åt. Kommunen kommer att prioritera elever som inte har egna förutsättningar till wifi i hemmet. De elever som behöver kontaktar sin mentor för hjälp.

Det är svårt att komma in i programmen för distansutbildning, vad ska jag göra?

Vi är medvetna om att det ibland kan vara trögt att komma in på skolans lärplattform. Vi arbetar tillsammans med leverantören på att lösa detta.

Kan jag fortfarande träffa elevhälsan, skolsköterska och kurator till exempel?

Ja, det går bra att ringa dem. Kommer ni då överens om ett besök så går det också bra.

Jag har glömt mina böcker i skåpet, hur gör jag då?

Det går bra att komma till skolan och hämta dem.

Jag går i årskurs 3 och ska ta studenten till sommaren, kommer jag att kunna göra det?

Vi arbetar för att alla i årskurs 3 ska kunna ta examen som vanligt. Om vi måste prioritera så kommer vi att prioritera årskurs 3 framför årskurs 1 och 2 som det finns mer tid att omfördela undervisningen för.

Vad händer med de praktiska utbildningarna?

De praktiska moment som inte går att genomföra kommer att få genomföras vid senare tillfälle. För årskurs 1 och 2 finns möjlighet att skjuta en del moment till nästa läsår. Vi kommer att prioritera årskurs 3 och hoppas att de ska hinna genomföra alla obligatoriska praktiskdelar av utbildningen innan läsåret är slut.

Är Karlstads kommun förberedda för distansundervisning?

Ja, alla våra elever har datorer och vi har också tillgång till programvara för distansutbildning. Det blir självklart ett nytt sätt att bedriva undervisning på för många, både elever och lärare, men det finns stöd att få för de som känner sig osäkra.

Har alla elever tillgång till praktiska verktyg för att studera hemifrån?

Ja, alla våra elever har datorer och vi har också tillgång till programvara för distansutbildning.

Hur gör ni om det finns elever som inte har tillgång till wifi hemma?

De elever som inte har tillgång till wifi kommer att få en tillfällig lösning som tillhandahållas av skolan. Kommunens IT-avdelning arbetar i nära samarbete med skolorna för att ge tillgång till en smidig lösning.

Hur säkerställer skolan att elever studerar hemifrån?

Vi ser till att alla har tillgång till dator och wifi där det behövs. Om man som elev behöver stöd för att komma igång med sina distansstudier vänder man sig till skolan för stöd. Skolan är inte stängd för elever utan man kan komma till skolan för att få hjälp att komma igång. Man tar då kontakt med sin mentor eller rektor.

Vad händer med nationella prov - kommer de också genomföras på distans?

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under våren. Nationella prov genomförs inte i alla gymnasieskolans ämnen och kurser men där de finns utgör elevens resultat en del av betygsunderlaget. Årets betygsättning kommer att genomföras på samma sätt som vanligt men utan att det finns ett nationellt prov att väga in. Läraren avgör vilket betyg som är det mest rättvisande i förhållande till kursens betygskriterier utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt.

Vad gäller för gymnasiesärskolan?

Beslutet om distansundervisning gäller även gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolans korttidstillsyn kommer att vara inställd till dess att undervisningen återgår till det normala. Om en elev eller vårdnadshavare upplever att hemsituationen inte fungerar så ska de kontakta skolan. Då hjälper vi till att lösa problemet. Det kan gälla elever i behov av extra- eller särskilt stöd, elever som har en hemsituation som försvårar distansstudier eller elever i särskolan.

Varför införs distansundervisning i gymnasieskolan?

Rekommendationen syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas (källa Folkhälsomyndigheten)

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den