Gymnasieskola

Gymnasieengelska i årskurs 9

Fyra ungdomar är i ett klassrum. Tre sitter ner och en står. De har en surfplatta och mobil framför sig.

Elever som går i årskurs 9, och som vill läsa engelska på gymnasienivå kan läsa gymnasiekursen engelska 5.

Till vilka elever vänder sig engelska 5?

  • Elever som är högpresterande i engelska.
  • Elever som tycker att engelska är roligt.
  • Elever som är ansvarstagande och har god förmåga till självständigt lärande. 
  • Elever som är beredda att satsa och ägna tid åt kursen även utanför skolan.

För att eleven i årskurs 9 ska få relevant stöd av handledaren på den egna skolan  ansvarar eleven för att de arbetsuppgifter som delats ut av lärare i engelska 5 förmedlas till handledaren.

Syfte och mål

De i elever i årskurs 9 som väljer att läsa gymnasiekursen engelska 5 ges möjlighet att:

  • arbeta mer självständigt
  • behålla lusten att lära
  • bli utmanade i engelskaundervisning.

Uttagning till engelska 5

Intresseanmälan

De elever som är intresserade av att studera engelska 5 gör en intresseanmälan i att få genomföra ett diagnostiskt test.

Intresseanmälan för genomförande av diagnostiskt test öppnar i slutet av mars 2021.

Diagnostiskt test

Ett diagnostiskt test skickas ut till handledare på respektive skola där det finns elever som gjort en intresseanmälan. Testet genomförs på hemskolan.

Omdöme

Resultatet på det diagnostiska testet tillsammans med ett omdöme från ordinarie undervisande lärare utgör underlag för vilka som slutligen antas.

Antagningsbesked

Besked om eleven erbjudits plats eller inte skickas med brev.

De elever som får ett positivt antagningsbesked ska skriva under en anmälningsblankett som bifogas med antagningsbesked. Eleven och vårdnadshavare skriver på och skickar tillbaka till Karlstads kommun. Kontaktuppgifter finns med i antagningsbeskedet.

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Henrik Fröling.

E-post: henrik.froling@karlstad.se 

Telefonnummer: 054-540 13 19

Uppdaterad den