Gymnasieskola

Gymnasiesamverkan Värmland

I Värmland har kommunerna arbetat fram ett gemensamt samverkansavtal för gymnasieskolan i Värmland.

Fritt val av gymnasieprogram i hela regionen

Samverkan i gymnasieskolan innebär att alla 16 kommuner i Värmland tillsammans arbetar för att stärka utbildningarnas kvalité. Det gemensamma samverkansavtalet innebär att alla 10 000 elever fritt kan välja gymnasieprogram i hela regionen, och bli förstahandsmottagna, oavsett vilken kommun de bor i.

Gymnasiesamverkan i Värmland är ett arbetssätt för kommunerna att komma överens om gemensamma skolutvecklingsfrågor. En politisk styrgrupp med representanter för samtliga kommuner i länet leder arbetet. Avtalet trädde i kraft läsåret 2009. Vidare har en gemensam informationsportal utvecklats, gymnasieantagningen för Värmlands län.

Värmlands kommunala gymnasieskolor

 • Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn
 • Herrgårdsgymnasiet i Säffle
 • Karlbergsgymnasiet i Åmål
 • Nobelgymnasiet i Karlstad
 • Presterudsgymnasiet i Kristinehamn
 • S/G Broby i Sunne 
 • Solbergagymnasiet i Arvika
 • Spångbergsgymnasiet i Filipstad
 • Stjerneskolan i Torsby
 • Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad
 • S/G Södra Viken i Sunne
 • Taserudsgymnasiet i Arvika
 • Tingvallagymnasiet i Karlstad
 • Årjängs Gymnasieskola
 • Älvstrandsgymnasiet i Hagfors

Värmlands fristående gymnasieskolor

 • Stage & perform - estetiska skolan i Arvika
 • ForshagaAkademin 
 • Fria Läroverken Karlstad
 • JENSEN Gymnasium Karlstad
 • Klara Teoretiska Gymnasium i Karlstad
 • Lillerudgymnasiet i Vålberg
 • Lundsbergs skola i Storfors
 • NTI-gymnasiet, Karlstad 
 • Praktiska Gymnasiet Karlstad
 • Thoren Business School, Karlstad

Bidragsbelopp

Bidragsbelopp fristående skolor 2020 inom samverkansavtalet för kommuner i Värmlands län:

Bidragsbelopp till fristående skolor 2020

Interkommunalersättning - IKE

Interkommunal ersättning 2020 inom samverkansavtalet för kommuner i Värmlands län:

Bidragsbelopp - IKE - 2020

Relaterade länkar

Gymnasieantagningen för Värmlands län och Åmåls kommun

Styrgruppen för Gymnasiesamverkan i Värmland 

Ordförande: Pia Falk, Munkfors
Vice ordförande: Alexander Torin, Karlstad

Samverkansprotokoll

Protokoll från 2020

Protokoll och bilagor 2020-02-21

Protokoll och bilagor 2020-09-11, del 1

Protokoll och bilagor 2020-09-11, del 2

Protokoll från 2019

Protokoll 2019-09-13
Protokoll 2019-11-22

Kontakt

Christine Andersson, strateg

Telefon: 054-540 14 10
Mobiltelefon: 0703 29 63 40
Mejl: christine.andersson@karlstad.se

Uppdaterad den