Gymnasiesärskola

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är till för dig som är intresserad av att arbeta i butik eller med enklare administration så som exempelvis posthantering och kopiering.


Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta på ett varulager. Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Gymnasiesärskolearbete

I slutet av din utbildning ska du göra ett gymnasiesärskolearbete. Då får du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Du genomför gymnasiesärskolearbetet med hjälp av din handledare. Då planerar, genomför och utvärderar du ett arbete på en arbetsplats eller på din skola.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att du lär dig på en arbetsplats utanför skolan. Det arbets-platsförlagda lärandet bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper samt en yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. 

Programblad

Här hittar du programbladet för administration, handel och varuhantering.

Är du nyfiken eller vill veta mer?

Då är du välkommen att kontakta våra vägledare och samordnare.

Uppdaterad den