Gymnasiesärskola

De individuella programmen

De individuella programmen är till för dig som inte kan gå ett nationellt program i gymnasiesärskolan på grund av din funktionsnedsättning.


De individuella programmen ska utformas på ett sådant sätt att det passar just dig. Utbildningen ska ge dig kunskaper som gör att du ska kunna vara med och bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna vara med i samhället.

Behöver du mer utmaningar i dina studier kan du läsa kurser eller ämnen som finns på gymnasiesärskolans nationella program och du kan även ha praktik utanför skolan. Rektor bestämmer om vad du kan kombinera och om eventuell praktik. På de individuella programmen läser du olika ämnesområden.

För varje ämnesområde finns det en plan som beskriver vad du ska lära dig och vad du ska arbeta med. Du får inte några betyg när du läser ämnesområden, men när du slutar får du ett gymnasiesärskolebevis som beskriver vad du har läst.

Ämnesområden

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikationtion

Verksamhetssida

Här hittar du Individuella programmens verksamhetssida.

Programblad

Här hittar du programbladet för de Individuella programmen.

Uppdaterad den