Gymnasiesärskola

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och byggnader både ute och inne.


Har du intresse av att arbeta med underhåll eller markarbeten i parkmiljöer passar det här programmet också för dig. Du ska tycka om att samarbeta med andra människor och att arbeta med service.

Gymnasiesärskolearbete

I slutet av din utbildning ska du göra ett gymnasiesärskolearbete. Då får du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Du genomför gymnasiesärskolearbetet med hjälp av din handledare. Du planerar,
genomför och utvärderar ett arbete på en arbetsplats eller på din skola.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att du lär dig på en arbetsplats utanför skolan. Det arbets-platsförlagda lärandet bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper samt en yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Inriktningar och kurser

Se vilka inriktningar och kurser som ingår i programmet

Programblad

Här hittar du programbladet för Fastighet, anläggning och byggnation.

Är du nyfiken eller vill veta mer?

Då är du välkommen att kontakta våra vägledare och samordnare.

Uppdaterad den