Gymnasiesärskola

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är till för dig som är intresserad av att arbeta med människor i olika åldrar och situationer.


Du kan välja det här programmet om du vill arbeta inom till exempel äldreomsorg, förskola eller fritids och friskvårdssektorn. Du ska tycka om att arbeta med människor och vilja arbeta på ett serviceinriktat sätt.

Gymnasiesärskolearbete

I slutet av din utbildning ska du göra ett gymnasiesärskolearbete. Då får du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. 
Du genomför gymnasiesärskolearbetet med hjälp av din handledare. Du planerar, genomför och utvärderar ett arbete på en arbetsplats eller 
på din skola. 

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att du lär dig på en arbetsplats utanför skolan. Det arbets-platsförlagda lärandet bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper samt en yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programblad

Här hittar du programbladet för hälsa, vård och omsorg.

Är du nyfiken eller vill veta mer?

Då är du välkommen att kontakta våra vägledare och samordnare.

Uppdaterad den