Gymnasiesärskola

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är till för dig som är intresserad av att arbeta med matlagning, bakning och livsmedelshantering.


Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta med att ta hand om gäster på hotell och restaurang. Du ska tycka om att arbeta med service och trivas i mötet med olika människor.

Gymnasiesärskolearbete

I slutet av din utbildning ska du göra ett gymnasiesärskolearbete. Då får du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Du genomför gymnasiesärskolearbetet med hjälp av din handledare. Du planerar, genomför och utvärderar ett arbete på en arbetsplats eller på din skola. 

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att du lär dig på en arbetsplats utanför skolan. Det arbets-platsförlagda lärandet bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper samt en yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programblad

Här hittar du programbladet för hotell, restaurang och bageri.

Är du nyfiken eller vill veta mer?

Då är du välkommen att kontakta våra vägledare och samordnare.

Uppdaterad den