Gymnasiesärskola

Kontakta Gymnasiesärskolan

Gunilla Jonsson, samordnare Bryggan

Telefon:
054-540 13 70
E-postadress:
gunilla.jonsson@karlstad.se


Davy Henriksson, rektor nationella programmen på gymnasiesärskolan

Telefon:
054-540 14 57
E-postadress:
davy.henriksson@karlstad.se


Anna Hjärpe, rektor individuella programmen på gymnasiesärskolan

Telefon:
054-540 47 16
E-postadress:
anna.hjarpe@karlstad.se


Mikael Ekberg, vägledare Bryggan

Telefon:
054-540 52 14
E-postadress:
mikael.ekberg@karlstad.se


Ann Gydemo Ullvén, vägledare Bryggan

Telefon:
054-540 84 83
E-postadress:
ann.gydemo.ullven@karlstad.se


Uppdaterad den