Gymnasiesärskola

Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och gods- hantering passar dig som är intresserad av fordon, lager och godshantering.


Du kan välja det här programmet om du till exempel vill arbeta med rekonditionering av fordon, däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt fordons- och maskinreparationer. Det är viktigt med arbetsmiljöfrågor på programmet för fordonsvård och godshantering. Du får därför lära dig om det området för att du inte ska få arbetsskador och ha en god hälsa.

Gymnasiesärskolearbete

I slutet av din utbildning ska du göra ett gymnasiesärskolearbete. Då får du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Du genomför gymnasiesärskolearbetet med hjälp av din handledare. Du planerar, genomför och utvärderar ett arbete på en arbetsplats eller på din skola.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att du lär dig på en arbetsplats utanför skolan. Det arbetsplatsförlagda lärandet bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper samt en yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Är du nyfiken eller vill veta mer?

Då är du välkommen att kontakta våra vägledare och samordnare.

Uppdaterad den