Gymnasieskola

Kommunalt aktivitetsansvar

Är du mellan 16-20 år och varken jobbar eller studerar? Om du är under 20 år och inte gått klart dina gymnasiestudier kan ett jobb kännas långt borta. Vi hjälper dig om du kanske vill börja studera igen, söka jobb eller hitta en praktikplats.

Det kan vara trögt att komma igång efter en tids sysslolöshet, då kan det vara bra att få stöd oavsett om du vill studera eller jobba.

Funderar du på studier nu eller om några år?

Gymnasiet, Komvux och folkhögskola är tre vägar att skaffa sig en utbildning för arbete eller vidare studier. Regler, ansökningar och annat runt utbildning kan du få hjälp med.

Hör av dig!

Vi kan visa dig vilka alternativ som finns för dig för att komma ut på arbetsmarknaden eller börja studera. Vi kan ses över en kopp kaffe eller höras av på telefon. Välj det som passar dig bäst.

Vad gör du idag?

Vi vill gärna veta vad du gör idag. Fyll därför i blanketten nedan. Du kan tacka nej till erbjudna insatser. Vi gör uppföljningar var tredje månad fram till du fyller 20 år. 
Svara på frågorna i formuläret så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.

Här kan du fylla i formuläret digitalt.

Kontakt

Mejladress: kaa@karlstad.se

Veronica Svensson
Arbetskonsulent
054-540 14 02
070-020 84 14
veronica.svensson3@karlstad.se

Lisa Schöning
Arbetskonsulent
054-540 23 30
lisa.schoning@karlstad.se

Stefan Möller
Arbetskonsulent
054-540 13 23
stefan.moller@karlstad.se

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Uppdaterad den