Gymnasieskola

Sommarskola och sommaraktivitet 2020

Elever i klassrum.

Karlstads kommun erbjuder sommarskola och sommaraktivitet under 2020. Det kommer att bli verksamhet både för dig som läser grundskoleämne och för dig som vill läsa kurs på gymnasiet.

Här kan du läsa om de olika skolorna samt sommaraktiviteten och vem som kan söka.

Sommarskola för dig som läser grundskolekurs 15 juni – 10 juli 2020

Sommarskolan är till för elever som vill få handledning under sommaren i ett eller två grundskoleämnen. För elever i årskurs 9/IM med förutsättning kommer prövning för betyg vara möjligt. Detta anges i samband med anmälan. För dig som inte anmäler dig till prövning kommer sommarskolans också innehålla aktiva inslag som prova-på-aktiviteter med deltagande föreningar, olika idrotter, studiebesök mm.

Du som elev kan varje dag studera ett eller två ämnen vilka du väljer i samband med anmälan som är öppen mellan 4 – 29 maj.

Observera att vissa ämnen med lågt antal sökande elever ej kommer att erbjudas. Information om faktiskt startade ämnen görs efter att anmälan stängts. Gällande möjlighet för prövning så har erfarenheten visat att resultat på denna starkt hänger samman med närvaro. Därför kommer höga krav att ställas på att du som elev närvarar på samtliga moment för att få genomgå en prövning.

Sommarskolan pågår 15 juni - 10 juli, måndag till fredag.

Elev som studerar två ämnen går heldag 9.00-16.00. Elev som läser ett ämne studerar förmiddag eller eftermiddag. Under sommarskola för elever som läser heldag erbjuds lunch varje dag.

Vilka kan söka denna sommarskola:

  • Elever i åk 7-9
  • Alla elever som läser grundskolekurs inom Introduktionsprogrammen

Sista anmälningsdag har passerat, men det finns möjlighet att efteranmäla sig. Plats ges i mån av tillgång.

Anmälan – Här efteranmäler du dig till sommarskola för grundskoleämnen

Sommarskola för dig som läser gymnasiekurs 15 juni – 10 juli 2020

Sommarskolan är till för elever som vill få handledning i en eller två gymnasiekurser under sommaren. Samtliga elever kommer att erbjudas prövning för betyg.

Eleven kan varje dag studera en eller två kurser som de väljer i intresseanmälan som är öppen mellan 4 – 29 maj.

Sommarskolan pågår 15 juni - 10 juli, måndag till fredag.

Elev som studerar två kurser går heldag 9.00-16.00. Elev som studerar en kurs går förmiddag eller eftermiddag. Detta väljer du i samband med anmälan. Under sommarskola för elever som läser heldag erbjuds lunch varje dag.

Observera att vissa kurser med lågt antal sökande elever ej kommer att erbjudas eller kommer endast att kunna läsas på för- eller eftermiddagspass. Information om faktiskt startade kurser och när dessa erbjuds görs efter att anmälan stängts. Gällande möjlighet för prövning så har erfarenheten visat att resultat på denna starkt hänger samman med närvaro. Därför kommer höga krav att ställas på att du som elev närvarar på samtliga moment för att få genomgå en prövning.

Vilka kan söka denna sommarskola:

  • Alla elever som läser gymnasiekurs inom Nationella program eller inom Introduktionsprogrammen.

Information till dig i årskurs 3:

För elever som vid sommarskolans start har avslutat sina gymnasiestudier (dvs elever i årskurs 3), så gäller att du kan delta i sommarskolan endast om du har en särskild studieplanering. Denna beslutas av rektor i ett åtgärdsprogram. Önskar du delta i sommarskolan så prata först med din mentor som tillsammans med elevhälsa bedömer om du ska beviljas en förändrad studieplanering. Rektor anmäler dig i så fall därefter till sommarskola i de kurser som beslutats om i åtgärdsprogrammet. 

Möjligheten till lovskola på sommaren gäller i huvudsak för elever som behöver komplettera med studier på lovskola för att ha möjlighet att nå en fullständig gymnasieexamen. Efter genomförda sommarskolestudier och godkänd prövning i vald kurs/kurser kommer du som elev kunna erhålla en gymnasieexamen istället för ett studiebevis. Observera att betygen från sommarskolans kurser ej kommer att registreras förrän tidigast i augusti 2020, vilket innebär att antagning till studier på universitet/högskolor tidigast kan göras inför vt 2021.

Nedan ser du krav för gymnasieexamen från yrkesprogram respektive högskoleförberedande program.

För att få en gymnasieexamen från ett yrkesprogram skall du uppfylla dessa krav:

• Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng.

• Godkända betyg i kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 1.

• Godkänt betyg i Engelska 5.

• Godkänt betyg i Matematik 1.

• Godkänt Gymnasiearbete, 100 p.

• Minst 400 poäng godkända i de programgemensamma ämnena.

För att få en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program ska du uppfylla dessa krav:

• Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng.

• Godkända betyg i kurserna Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 1, 2 och 3.

• Godkända betyg i Engelska 5 och 6.

• Godkänt betyg i Matematik 1.

• Godkänt Gymnasiearbete (GA), 100 p.

Sista anmälningsdag har passerat, men det finns möjlighet att efteranmäla sig. Plats ges i mån av tillgång.

Anmälan – Här efteranmäler du dig till sommarskola för gymnasiekurser

Sommaraktivitet 13 juli – 31 juli 2020

Sommaraktivitet riktar sig till elever i årskurs 8-9 på högstadiet och elever inom introduktionsprogrammen på gymnasiet. Här får du som elev tre aktivitetsfyllda veckor med en blandning av prova-på-aktiviteter i och utanför Karlstad. Det kommer till exempel finnas möjlighet att testa på olika föreningsaktiviteter, göra studiebesök och se vad Värmland har att erbjuda på sommaren. En gedigen blandning av samhällsinformation och roliga aktiviteter för dig som är ung.

Observera att du som elev måste vara anmäld till sommarskolan på grundskolan för att få anmäla dig till sommaraktivitet. Alternativt att du har tilldelats feriearbete under sommarens första veckor och därmed inte kan studera på sommarskolan.

Sommaraktivitet pågår mellan den 13 juli - 31 juli mellan 9.00 och 16.00, måndag till fredag. Under sommaraktivitet erbjuds lunch varje dag.

Sista anmälningsdag har passerat, men det finns möjlighet att efteranmäla sig. Plats ges i mån av tillgång.

Anmälan – Här efteranmäler du dig till sommaraktivitet

Busskort

Du är berättigad till busskort till och från skolan till och med vårterminen det året du fyller 20 år. Om du är folkbokförd i Karlstads kommun och är bosatt utanför den gräns som gäller för respektive årskull (högstadie – 4km/gymnasie – 6km) har du rätt till busskort. Detta anges direkt i anmälan för att du som elev ska få busskort direkt i samband med uppstart. Observera att om du är folkbokförd i en annan kommun än Karlstad är det hemkommunen som står för busskortets kostnad. Kostnaden för busskort måste garanteras av din hemkommun innan du slutligen erbjuds plats på sommarskolan.

Information gällande Corona

Utifrån situationen gällande coronaviruset och de konsekvenser som detta inneburit så kommer också sommarskola och sommaraktivitet påverkas. All verksamhet inom gymnasieskolan har under våren rekommenderats att endast erbjudas på distans. Enskilda elever och studerande som har särskilda behov av stöd och behöver använda skolans lokaler för att klara sin utbildning är dock undantagna från rekommendationen. Vilket alltså innebär att alla elever på lovskolan får möjlighet att studera på plats.

Vi säkerställer dock att risken för smittspridning minimeras genom särskilda riskbedömningar, utbildning för personal och tydlig information till elever och vårdnadshavare innan sommarskolans påbörjas. Naturligtvis finns det en reservation för att läget kan förändras och att andra beslut kan komma att tas.

Kontakt

Vi som ansvarar för sommarskola 2020 är:

Magnus Kästel
Samordnare
magnus.kastel@karlstad.se

Henrik Fröling
Ansvarig gymnasiet
henrik.froling@karlstad.se

Maria Holm
Ansvarig grundskola
maria.holm@karlstad.se

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Karlstads- gymnasie och vuxenutbildningsnämnd är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den