Gymnasieskola

Lovskola

Elever i klassrum.

Karlstads kommuns gymnasieskolor arbetar ständigt med att fler elever ska nå målen. Därför anordnar vi lovskola för våra elever på alla lov utom jullovet.

I år erbjuder vi våra elever sommarskola. Sommarskolan pågår från den 14 juni till och med den 9 juli, måndag till fredag. Fredagen den 25 juni (midsommarafton) är lovskolan stängd. 

Vilka kurser som eleven kan läsa på lovskolan avgörs hur många elever som slutligen anmäler sig till kurserna. Eleven blir informerad om detta när anmälan är stängd.  

Lovskolan är på elevens skola

Lovskolan är öppen för elever på våra kommunala gymnasieskolor då vi strävar efter att undvika elevspridning. 

Anmälan till lovskola

Elever som är intresserade av att delta i årets sommarskola anmäler sig genom att fylla i ett forumlär. Formuläret hittar eleven på den egna skolans plattform Its Learning.  

Eget material

På lovskolan tar eleven med sig eget material som lärobok, arbetshäften, penna och sudd. Även dator och kalkylator kan vara bra att ta med. 

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ansvarig för lovskola i Karlstads gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning.

Henrik Fröling

Mejl: henrik.froling@karlstad.se

Telefon: 054-540 13 19

Uppdaterad den