Gymnasieskola

Lovskola

Karlstads kommunala gymnasieskolor arbetar ständigt med att fler elever ska nå målen. Därför anordnar vi lovskola för våra elever på alla lov utom jullovet. Om du som elev har behov av extra stöttning i något ämne är du varmt välkommen till våra lovskolor. 

Anmälan till lovskola

Om du som elev är intresserad av att delta i lovskola anmäler du dig genom att fylla i ett forumlär på skolplattformen ItsLearning. Om du behöver hjälp kan du prata med din studie- och yrkesvägledare.

Eget material

På lovskolan tar du med dig eget material så som lärobok, arbetshäften, penna, sudd, dator eller miniräknare. Är du osäker på vad du ska arbeta med på lovskolan kan du fråga din ordinarie lärare eller mentor. 

Kontaktuppgifter

Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig för lovskola i Karlstads kommun.

Mariah Ljung
mariah.ljung@karlstad.se
054-540 13 73

Henrik Fröling
henrik.froling@karlstad.se
054-540 13 19

Uppdaterad den