Gymnasieskola

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Elever i kommunal gymnasie- och gymnasiesärskola är försäkrade genom Karlstads kommun. Elever i vuxenutbildningen är försäkrade under verksamhetstid.

Karlstads kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar.

Information om den kollektiva olycksfallsförsäkringen för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Skadeanmälan

Om en elev skadar sig ska eleven uppsöka läkare eller tandläkare för att få vård och för att dokumentera skadan. Kom ihåg att spara kvitton. Skadeanmälan görs direkt till Länsförsäkringar av vårdnadshavare eller elev. 

Telefon: 054-775 15 00
Mejladress: personskada@LFvarmland.se
Postadress: Länsförsäkringar Värmland, Box 367, 651 09 Karlstad

Försäkringsnumret är 437635.

Försäkring under praktikperiod

Elever som är på praktik i mer än 15 veckor kan få ersättning genom Kammarkollegiet.

Läs mer om ersättningen på Kammarkollegiets webbplats.

Uppdaterad den