Gymnasieskola

Spanska - DELE

Sundsta- och Älvkullegymnasiets ena byggnad.

Sundsta-Älvkullegymnasiet är certifierade att utfärda diplom i spanska som främmande språk. Examenstillfällen för olika nivåer finns både under våren och hösten. 

DELE, Diplomas de Español como Lengua Extranjera, är en samling officiella språkcertifikat framtagna av spanska staten. Diplomen är internationellt gångbara och intygar en bestämd kunskaps- och kompetensnivå i det spanska språket.

Examentillfällen 2021

Vår

  • Fredag 21 maj 2021: Nivåer escolares (11 till 18 år): Nivåer A1 och A2/B1
  • Lördag 22 maj 2021: Nivåer A1, A2, B1, B2, C1, C2

Anmälan är stängd.

Höst

  • Fredag 8 oktober 2021. Nivåer A2, B1, B2.
  • Fredag 12 november: Nivåer escolares (11 till 18 år): Nivåer A1 och A2/B1
  • Lördag 13 november: Nivåer A1, A2, B1, B2, C1, C2

Sista anmälningsdag för 8 oktober är 25 augusti 2021. 
Sista anmälningsdag för 12-13 november är 6 oktober 2021.

Anmälan

Alla mellan 11 och 17 år kan anmäla sig för att bli diplomeradeDu behöver inte gå på Sundsta-Älvkullegymnasiet eller studera inom Karlstads kommun för att genomföra diplomeringen.

Du kan göra din anmälan via ett formulär på DELE:s hemsida.

I samband med din anmälan får du information om hur betalningen går till.

Kostnaden för att göra provet under 2021

DELE Escolar A2/B1: 1.546 SEK

Om du är inskriven på Sundsta-Älvkullegymnasiet kan du få rabatt på provkostnaden.  

  • 25 procent om ni är tre eller flera sökande som registrerar sig som en grupp genom läroanstalten (Sundsta- Älvkullegymnasiet) 
  • 10 procent om du är en sökande som ej fyllt 20 år vid provdatumet 

Observera att du som sökande har möjlighet att kombinera dessa rabatter. Till exempel om ni är en grupp på tre personer som ännu inte fyllt 20 år erhåller ni totalt 35 procent rabatt per person på provkostnaden. Är du inte inskriven på Sundsta-Älvkullegymnasiet erhåller du ingen rabatt.  

Frågor eller funderingar

Eventuella frågor eller funderingar kring examinationen hänvisas till kontaktperson Constanza Ericsson via e-post. 
E-post: 
constanza.ericsson@karlstad.se

Mer information om DELE finns på Instituto Cervantes hemsida.   

Mer information om diplomeringen för nivåerna A2/B1 finner ni på dela.cervantes.se.

Uppdaterad den