Gymnasieskola

Spanska - DELE

Sundsta- Älvkullegymnasiet är nu certifierade att utfärda diplom i spanska som främmande språk - DELE.  

Diplomas de Español como Lengua Extranjera är en samling officiella språkcertifikat, framtagna av spanska staten. Diplomen är internationellt gångbara och intygar en bestämd kunskaps- och kompetensnivå i det spanska språket.

Sundsta- Älvkullegymnasiet är nu certifierade att utfärda diplom på två nivåer; DELE A2 och DELE B1. Examenstilfälle för dessa två nivåer är i år:

 • Fredag 9 april (anmälan öppen tom 6/2)
  Nivåer A1, A2, B1, B2, C1

 • Fredag 24 maj (anmälan öppen tom 27/3)
  Nivå escolares (11-19 år)
  Nivåer A1 och A2 / B1
 • Fredag 4 oktober (anmälan öppen tom 21/8)
  Nivåer A2, B1 och B2

 • Fredag 22 november (anmälan öppen tom 9/10)
  Nivå escolares (11-19 år)
  Nivåer: A1 och A2/B1

Anmälan

Du kan anmäla dig via ett formulär på DELE:s hemsida.

Alla mellan 11 och 17 år kan anmäla sig för att bli diplomerade. Du behöver inte gå på Sundsta- Älvkullegymnasiet eller studera inom Karlstads kommun för att genomföra diplomeringen.  

Kostnaden för att göra provet under 2020

DELE A1 y A1 Escolar: 1134 kronor
DELE A2: 1350 kronor
DELE B1 y A2/B1 Escolar: 1546 kronor
DELE B2: 1893 kronor
DELE C1: 2118 kronor
DELE C2: 2249 kronor 

I samband med din anmälan får du information om hur betalningen går till.

Om du är inskriven på Sundsta- Älvkullegymnasiet kan du få rabatt på provkostnaden.  

 • 25 procent om ni är tre eller flera sökande som registrerar sig som en grupp genom läroanstalten (Sundsta- Älvkullegymnasiet) 
 • 10 procent om du är en sökande som ej fyllt 20 år vid provdatumet 

Observera att du som sökande har möjlighet att kombinera dessa rabatter. Till exempel om ni är en grupp på tre personer som ännu inte fyllt 20 år erhåller ni totalt 35 procent rabatt per person på provkostnaden. Är du inte inskriven på Sundsta- Älvkullegymnasiet erhåller du ingen rabatt.  

Frågor eller funderingar

Eventuella frågor eller funderingar kring examinationen hänvisas till Constanza Ericsson som är kontaktperson för provet i Karlstad, e-post: constanza.ericsson@karlstad.se

Mer information om DELE finns på Instituto Cervantes hemsida.   

Mer information om diplomeringen för nivåerna A2/B1 finner ni på dela.cervantes.se.

Uppdaterad den