Fördjupad information

10 Goda vanor Karlstad

10 Goda vanor Karlstad

Det är viktigt för oss att du mår bra! Det är viktigt för oss att du förstår vad du behöver för att må bra! När du mår bra så kommer du att kunna prestera och nå dina mål och vi finns med dig på hela din utvecklingsresa. Tillsammans skapar vi framtid! 

Alla våra kommunala gymnasieskolor i Karlstad arbetar aktivt med 10 goda vanor. Det är ett förebyggande arbete som fokuserar på god hjärnhälsa. Det innebär att skolan hjälper dig med att bli medveten om olika friskfaktorer i vardagen och ger dig verktyg för att kunna göra positiva val, nå goda studieresultat och få ökad möjlighet till inflytande över ditt eget liv. Ett hållbart lärande helt enkelt.

Diskutera, reflektera och inspireras

Under bland annat mentorstiden kommer du att få diskutera, reflektera och inspireras av dina klasskompisar kring 10 goda vanor. Vi vill att du ska få med dig kunskapen om att hjärnan är plastisk. Det innebär att den ändrar sin struktur genom hela livet. Med goda vanor kan vi samarbeta med vår hjärna, träna den för att den ska kunna formas och utvecklas på bästa sätt.


Det hälsofrämjande arbetet med goda vanor stöds av Skolverket och är från början framtaget av hjärnforskare vid Göteborg Universitet i samarbete med Kattegattgymnasiet i Halmstad.

Uppdaterad den