För vårdnadshavare

Sjukanmälan, frånvaro och ledighet

Elever på Nobelgymnasiet, Tingvallagymnasiet och Sundsta-Älvkullegymnasiet registreras med närvaro och frånvaro. Vill du ansöka om ledighet som är utöver lov behöver du göra din ansökan senast två veckor före begärd ledighet.

Sjukanmälan och ledighetsansökan  webben

Du som vårdnadshavare eller myndig elev kan sjukanmäla samt ansöka om ledighet på Skola24:s webbplats.

Du loggar in med bank-id på Skola24:s webbplats.

Sjukanmälan via telefon

Sjukanmälan via telefon ska göras innan första lektionen. Sjukanmälan som är registrerad före klockan 12.00 gäller frånvaro samma dag. Om anmälan registreras efter klockan 12.00 gäller anmälan nästkommande dag.

Telefonnummer för sjukanmälan är 0771-58 44 80.

Övrig information

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter 

Uppdaterad den