Kulturskolan

Ansök till Kulturskolan

Ansökan till Kulturskolan görs direkt på webben via vår e-tjänst. Klicka här för att komma till e-tjänsten.

Ansök till Kulturskolan

Ansökan kan göras från det år eleven fyller startåldern för ämnet. 
I e-tjänsten visas endast de alternativ som är möjligt för den aktuella elevens ålder.

2 år    Dans- och Musiklek (upp till 5 år)
5 år
    Suzukifiol
6 år
    Dans, Flöjtlek, Körsång, Musikal, Musikterapi, Trombonlek,   
          Teaterlek
7 år    Blåsmix
8 år    Blockflöjt, Bild, Brassgrupp, Bruksspel, Cello, Dragspel, Fagott, Fiol,
          Gitarr/ bas, Klarinett, Oboe, Piano, Saxofon, Slagverk, Teater, 
          Trombon, Trumpet, Tuba, Tvärflöjt, Valthorn
10 år  Foto/Film
12 år  Musikproduktion, Musikteori, Studioteknik, Sång

Utöver våra enskilda ämnen finns även en bred orkester- och ensembleverksamhet att delta i.

Ansökan kan skickas in under hela året och du kan ha två ansökningar samtidigt. De dateras efter det datum som ansökan har lämnats in till oss via vår e-tjänst och vi tar in elever efter ansökningsdatum.

Ansökan till Kulturskolan görs via vår e-tjänst. 

Ansökan till Kulturskolan

Antagning

Den stora antagningen sker varje år vid läsårets början,
och därefter fortlöpande under året på platser som blir lediga.

Eleverna står kvar i sökandekön tills de blir erbjudna en plats.
Ingen annan information skickas hem till er förrän eleven blir antagen.

Elever från andra kommuner

Vi tar endast in elever skrivna i Karlstads kommun i vår ordinarie undervisning. Elever som är folkbokförda i andra kommuner kan anmäla sig till ensembler och orkestrar och tas in i mån av plats efter att sökande elever från Karlstad har antagits. Maila då kulturskolan@karlstad.se

 

Uppdaterad den